Kamervragen

Zoekresultaten (92.604)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57. AH 940 2022Z22092 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 6 december 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen (FvD), van uw Kamer aan de minister van Justitie en

2022D52321

Kamervragen

Het bericht ‘Rechters en advocaten steeds vaker bedreigd’ (Volkskrant.nl, 3 december 2022)

Het bericht ‘Rechters en advocaten steeds vaker bedreigd’ (Volkskrant.nl, 3 december 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24185 Mondelinge vragen van het lid Michon-derkzen (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Rechters en advocaten steeds

2022D52276

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over wildopvangcentra die noodgedwongen moeten sluiten vanwege financiële problemen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over wildopvangcentra die noodgedwongen moeten sluiten vanwege financiële problemen. AH 935 2022Z19984 Antwoord van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister voor Natuur en Stikstof (ontvangen 6 december 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022-2023, nr.

2022D52002

Kamervragen

Onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake het opstarten van een mediation traject met het COA, rijk en gemeente Westerwolde

Onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake het opstarten van een mediation traject met het COA, rijk en gemeente Westerwolde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24186 Mondelinge vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de

2022D52277

Kamervragen

Het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak

Het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24172 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak (ingezonden 6 december 2022). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het

2022D52177

Kamervragen

Investeringen in illegale nederzettingen

Investeringen in illegale nederzettingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24171 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over investeringen in illegale nederzettingen (ingezonden 6 december 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het onlangs gepubliceerde

2022D52175

Kamervragen

Het bericht 'Opmerkelijk: Nieuwkoop roept bewoners op bezwaar te maken tegen extra nachtvluchten Schiphol'

Het bericht 'Opmerkelijk: Nieuwkoop roept bewoners op bezwaar te maken tegen extra nachtvluchten Schiphol'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24170 Vragen van het lid Boucke (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Opmerkelijk: Nieuwkoop roept

2022D52173

Kamervragen

De invloed van coronalockdowns op het jongerenbrein

De invloed van coronalockdowns op het jongerenbrein. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24174 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de invloed van coronalockdowns op het jongerenbrein (ingezonden 6 december 2022).

2022D52172

Kamervragen

Een kadaster voor journalisten

Een kadaster voor journalisten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24075 Vragen van de leden Van Ginneken en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een kadaster voor journalisten

2022D51868

Kamervragen

Het prudent persons principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen

Het prudent persons principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24076 Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het prudent persons principle en het

2022D51870

Kamervragen

Nederlanders in het buitenland die mogen stemmen op het Kiescollege niet-ingezetenen.

Nederlanders in het buitenland die mogen stemmen op het Kiescollege niet-ingezetenen.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24071 Vragen van de leden Sjoerdsma en Dekker-Abdulaziz (beiden D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken

2022D51861

Kamervragen

De geluidsopnamen van OMT-vergaderingen die per abuis niet zijn vernietigd

De geluidsopnamen van OMT-vergaderingen die per abuis niet zijn vernietigd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24073 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de geluidsopnamen van OMT-vergaderingen die per abuis niet

2022D51863

Kamervragen

De herkomst van het SARS-COV-2 virus en het onderdrukken van de ‘lableak-theorie’ door een OMT-lid

De herkomst van het SARS-COV-2 virus en het onderdrukken van de ‘lableak-theorie’ door een OMT-lid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24074 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de herkomst van het SARS-COV-2

2022D51866

Kamervragen

Antwoord op het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Nieuwe penningmeester? ‘Door procedures bank al maanden geen pasje

Antwoord op het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Nieuwe penningmeester? ‘Door procedures bank al maanden geen pasje. AH 934 2022Z21636 Antwoord van minister Kaag (Financiën) (ontvangen 5 december 2022) Vraag 1 Bent u bekend met de lange doorlooptijden voor verenigingen in het geval van penningmeesterwisseling en het verkrijgen van

2022D51973

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid van Haga over ‘het kapot maken van de visserij’

Antwoord op vragen van het lid van Haga over ‘het kapot maken van de visserij’. AH 933 2022Z20521 Antwoord van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 5 december 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022-2023, nr. 808 1 Bent u bekend met de berichtgeving dat vissers stellen dat de hele kottervisserij kapot

2022D51970

Naar boven