Kamervragen

Zoekresultaten (92.604)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Amhaouch over het bericht 'Terwijl Amerikanen zwaar materieel aanvoeren voor de oorlog, verkopen EU-staten havens aan China'

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Amhaouch over het bericht 'Terwijl Amerikanen zwaar materieel aanvoeren voor de oorlog, verkopen EU-staten havens aan China'. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ons kenmerk IENW/BSK-2022/282855 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ons kenmerk IENW/BSK-2022/282855 Pagina van Pagina van

2022D52550

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Piri en Jasper van Dijk over een Europees programma ter ondersteuning van de evacuatie van bepaalde bijzonder kwetsbare personen uit Afghanistan

Antwoord op vragen van de leden Piri en Jasper van Dijk over een Europees programma ter ondersteuning van de evacuatie van bepaalde bijzonder kwetsbare personen uit Afghanistan. Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Piri (PvdA) en J. van Dijk (SP) over een Europees programma ter ondersteuning van de

2022D52536

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over geavanceerde atoombommen op de vliegbasis Volkel

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over geavanceerde atoombommen op de vliegbasis Volkel. Pagina van Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie BS2022029079 Bij beantwoording datum, onze referentie en betreft vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de

2022D52517

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over de uitwringpraktijk

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over de uitwringpraktijk. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 december 2022 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de uitwringpraktijk Directie

2022D52519

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over windmolenverzet in Brielle

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over windmolenverzet in Brielle. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Strategie Energiesysteem Ons kenmerk DGKE-DSE / 22554746 Pagina van 4 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Strategie Energiesysteem Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK

2022D52454

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over het World Economic Forum

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over het World Economic Forum. De vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over Het World Economic Forum (2022Z22479, ingezonden op 18 november 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de

2022D52413

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over fysiotherapeutische zorg die medisch noodzakelijk is, maar die niet in het basispakket zit

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over fysiotherapeutische zorg die medisch noodzakelijk is, maar die niet in het basispakket zit. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) over fysiotherapeutische zorg die medisch noodzakelijk is, maar die niet in het basispakket zit (2022Z20526). Hoogachtend, de

2022D52450

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Boucke over stijgende energieprijzen zorginstellingen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Boucke over stijgende energieprijzen zorginstellingen. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Paulusma en Boucke (beiden D66) over stijgende energieprijzen zorginstellingen (2022Z18118). Voor de verlate beantwoording bied ik u mijn verontschuldiging aan. Hoogachtend, de minister van

2022D52441

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over a-symptomatisch testen voor Corona en het opheffen van de DOBC

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over a-symptomatisch testen voor Corona en het opheffen van de DOBC. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over Asymptomatisch testen voor Corona en het opheffen van de DOBC (2022Z22484). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers

2022D52421

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over voortgezet onderwijs voor kinderen, die in de residentiele jeugdzorg en GGZ geen onderwijs of geen passend onderwijs hebben kunnen volgen

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over voortgezet onderwijs voor kinderen, die in de residentiele jeugdzorg en GGZ geen onderwijs of geen passend onderwijs hebben kunnen volgen. Onze referentie 33993020 Pagina van 5 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 5 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

2022D52395

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Teunissen, Van der Plas en Jasper van Dijk over het plan van de Europese Commissie om het Mercosur-verdrag geïmplementeerd te krijgen door nationale parlementen te omzeilen

Antwoord op vragen van de leden Teunissen, Van der Plas en Jasper van Dijk over het plan van de Europese Commissie om het Mercosur-verdrag geïmplementeerd te krijgen door nationale parlementen te omzeilen. AH 953 2022Z18275 Antwoord van minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 6 december 2022) Vraag 1

2022D52243

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over terugtreden aannemer bij sloop-nieuwbouw in het kader van de versterkingsoperatie in Groningen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over terugtreden aannemer bij sloop-nieuwbouw in het kader van de versterkingsoperatie in Groningen. AH 954 2022Z21049 Antwoord van staatssecretaris Vijlbrief (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 6 december 2022) 1 Bent u bekend met het feit dat de eigenaar van een onveilige woning in het centrum van

2022D52256

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over het voorafgaand toezicht op televisie-uitzendingen van Ongehoord Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over het voorafgaand toezicht op televisie-uitzendingen van Ongehoord Nederland. AH 955 2022Z19988 Antwoord van staatssecretaris Uslu (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 6 december 2022) Bent u bekend met het bericht

2022D52324

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Ellemeet over terhandstellingskosten

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Ellemeet over terhandstellingskosten. AH 951 2022Z19828 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 6 december 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022-2023, nr. 649 Vraag 1. Bent u ervan op de hoogte dat de terhandstellingskosten de kosten van medicijnen,

2022D52229

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Zwartspaarder spint garen bij schrappen vermogenstaks'

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Zwartspaarder spint garen bij schrappen vermogenstaks'. AH 949 2022Z23476 Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) (ontvangen 6 december 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het artikel "Zwartspaarder spint garen bij schrappen vermogenstaks"? Antwoord

2022D52137

Naar boven