Kamervragen

Zoekresultaten (91.130)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

De aangekondigde mobilisatie in Rusland

De aangekondigde mobilisatie in Rusland. 2022Z17606 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aangekondigde mobilisatie in Rusland   1 Deelt u onze zorg over de mobilisatie in Rusland als gevolg van de opmars van het Oekraïense

2022D37346

Kamervragen

Het bericht ‘Internet kan tientallen euro’s goedkoper in Nederland’

Het bericht ‘Internet kan tientallen euro’s goedkoper in Nederland’. 2022Z17605 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van de leden Grevink en Rajkowski (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Internet kan tientallen euro’s goedkoper in Nederland'   Bent u bekend met het bericht 'Internet kan

2022D37345

Kamervragen

Het bericht uitval van treinen door stremming Hanzelijn en personeelstekort

Het bericht uitval van treinen door stremming Hanzelijn en personeelstekort. 2022Z17604 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht uitval van treinen door stremming Hanzelijn en personeelstekort.   Bent u bekend met het bericht “Nog

2022D37344

Kamervragen

Stappen naar betere jeugdhulp

Stappen naar betere jeugdhulp. 2022Z17600 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Maeijer (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over stappen naar betere jeugdhulp.   1. Bent u bekend met het artikel ‘In vijf stappen naar betere jeugdhulp’? 1) 2. Bent u het eens met de stelling dat kinderen, jongeren en

2022D37340

Kamervragen

Het artikel 'Steeds meer 70 plussers onder verkeersdoden op de fiets'

Het artikel 'Steeds meer 70 plussers onder verkeersdoden op de fiets'. 2022Z17598 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel 'Steeds meer 70-plussers onder verkeersdoden op de fiets' Vraag 1 Bent u bekend met het artikel 'Steeds meer 70-plussers onder

2022D37338

Kamervragen

De investeringen tegen ondermijning

De investeringen tegen ondermijning. 2022Z17601 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Mutluer (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de investeringen tegen ondermijning   Kent u de berichten 'Miljoenen voor de schijn van daadkracht' en 'Honderden miljoenen tegen ondermijning leveren nauwelijks resultaat'? 1) 2) Is het

2022D37341

Kamervragen

Groeiende uitgaven van bedrijven voor de lobby in Brussel

Groeiende uitgaven van bedrijven voor de lobby in Brussel. 2022Z17609 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over groeiende uitgaven van bedrijven voor de lobby in Brussel   Wat is uw oordeel over het rapport van lobbywaakhond Corporate Europe Observatory, waaruit blijkt dat de

2022D37348

Kamervragen

Moslimdiscriminatie

Moslimdiscriminatie. 2022Z17607 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van de leden Belhaj (D66) en Van Baarle (DENK) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over moslimdiscriminatie.   1. Bent u bekend met het bericht ‘sollicitant met hoofddoek wordt twee keer zo vaak afgewezen’?

2022D37347

Kamervragen

Het voortbestaan van een onrechtmatige toestand van huwelijkse gevangenschap en de mogelijke verjaring

Het voortbestaan van een onrechtmatige toestand van huwelijkse gevangenschap en de mogelijke verjaring. 2022Z17603 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van de leden Van Nispen en Japer van Dijk (beiden SP) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Buitenlandse Zaken over het voortbestaan van een onrechtmatige toestand van huwelijkse

2022D37343

Kamervragen

Het verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO (te weten 30 september 2022) naar aanleiding van de nog niet afgeronde behandeling van de GRECO-initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt (eerste termijn vond plaats op 19

Het verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO (te weten 30 september 2022) naar aanleiding van de nog niet afgeronde behandeling van de GRECO-initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt (eerste termijn vond plaats op 19. 2022Z17593 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Koekkoek (Volt) aan de minister

2022D37334

Kamervragen

Uitvoering van de motie Grinwis/Stoffer over onderzoek naar de opbrengst van Dynamic Tidal Power-energiedammen in zee (32813, nr. 793)

Uitvoering van de motie Grinwis/Stoffer over onderzoek naar de opbrengst van Dynamic Tidal Power-energiedammen in zee (32813, nr. 793). 2022Z17594 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van de leden Grinwis (ChristenUnie) en Stoffer (SGP) aan de minister voor Klimaat en Energie over uitvoering van de motie van de leden Grinwis en Stoffer over

2022D37335

Kamervragen

De inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij

De inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij. 2022Z17595 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Vestering (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de inbeslagname van een

2022D37336

Kamervragen

De uitspraak van het College voor het Beroep van het bedrijfsleven van 20 september 2022 over het feit dat startende ondernemers bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 onterecht zijn afgewezen

De uitspraak van het College voor het Beroep van het bedrijfsleven van 20 september 2022 over het feit dat startende ondernemers bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 onterecht zijn afgewezen. 2022Z17592 (ingezonden 23 september 2022) Vragen van het lid Aartsen (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitspraak van het College

2022D37331

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Toezichthouder: inhaalzorg na corona blijft een probleem’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Toezichthouder: inhaalzorg na corona blijft een probleem’. AH 16 2022Z16030 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 22 september 2022) De vragen van het lid Tielen (VVD) over het bericht ‘Toezichthouder: inhaalzorg na corona blijft een

2022D36972

Kamervragen

Het bericht 'Een kleine koe die minder krachtvoer eet is ook een vorm van innovatie'

Het bericht 'Een kleine koe die minder krachtvoer eet is ook een vorm van innovatie'. 2022Z17465 (ingezonden 22 september 2022) Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het bericht 'Een kleine koe die minder krachtvoer eet is ook een vorm van innovatie'   Vraag 1

2022D37045

Naar boven