Kamervragen

Zoekresultaten (92.604)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Het artikel 'Lelylijn-discussie trekt zich na Europese erkenning vacuüm, bevindt zich in een stukje niemandsland tussen voorvechters en tegenstanders - zonder te weten waar het heengaat'

Het artikel 'Lelylijn-discussie trekt zich na Europese erkenning vacuüm, bevindt zich in een stukje niemandsland tussen voorvechters en tegenstanders - zonder te weten waar het heengaat'. 2022Z24625 (ingezonden 8 december 2022) Vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel

2022D52928

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bikker, Pouw-Verweij, Van der Staaij, Bevers, Van der Plas, Den Haan, Hijink en Kuik over het bericht ‘Openbaar Ministerie wil tien mensen vervolgen voor verstrekking 'Middel X'

Antwoord op vragen van de leden Bikker, Pouw-Verweij, Van der Staaij, Bevers, Van der Plas, Den Haan, Hijink en Kuik over het bericht ‘Openbaar Ministerie wil tien mensen vervolgen voor verstrekking 'Middel X'. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE JURIDISCHE EN OPERATIONELE AANGELEGENHEDEN DGRR - DJOA  DATUM 8 DECEMBER

2022D52885

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval’

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval’. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING  DATUM 8 DECEMBER 2022 ONS KENMERK 4329819 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE

2022D52873

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over werkinstructies over de compensatie O/GS en non-response

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over werkinstructies over de compensatie O/GS en non-response. 2022Z23474 Antwoorden op vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiën over werkinstructies over de compensatie O/GS en non- response (ingezonden 29 november 2022) Vraag 1 Kunt u uitleggen hoe

2022D52749

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de grootschalige vervuiling door het gebruik van scrubbers in de scheepvaart

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de grootschalige vervuiling door het gebruik van scrubbers in de scheepvaart. Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen over vervuiling door het gebruik van scrubbers in de scheepvaart, die zijn gesteld door het lid Van Raan op 16 november jl. Vraag 1 Kent u het artikel ‘Lozing van

2022D52693

Kamervragen

De mensenrechtensituatie in Oeganda

De mensenrechtensituatie in Oeganda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24338 Vragen van het lid Klink (VVD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de mensenrechtensituatie in Oeganda (ingezonden 7 december 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het

2022D52477

Kamervragen

Het bericht ‘Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven: ‘Als dit ’s nachts was gebeurd, was de ellende niet te overzien’

Het bericht ‘Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven: ‘Als dit ’s nachts was gebeurd, was de ellende niet te overzien’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24339 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het

2022D52481

Kamervragen

Het bericht 'Schiphol Group heeft boeren uitgekocht voor extra stikstofruimte Schiphol en Lelystad Airport'

Het bericht 'Schiphol Group heeft boeren uitgekocht voor extra stikstofruimte Schiphol en Lelystad Airport'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24337 Vragen van de leden Boucke en Tjeerd de Groot (beiden D66) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Natuur en

2022D52475

Kamervragen

Het bericht 'Ook Lelystad Airport omstreden stikstofmarkt op: vliegveld is op zoek naar boeren voor opkoop'

Het bericht 'Ook Lelystad Airport omstreden stikstofmarkt op: vliegveld is op zoek naar boeren voor opkoop'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24336 Vragen van de leden Van der Molen, Boswijk en Inge van Dijk (allen CDA) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, voor

2022D52474

Kamervragen

Utrechtse standplaatshouders die hun vertrouwde plaats moeten opgeven vanwege Europese regelgeving

Utrechtse standplaatshouders die hun vertrouwde plaats moeten opgeven vanwege Europese regelgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24335 Vragen van het lid Van Haga (Groep van Haga) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over Utrechtse standplaatshouders die hun

2022D52473

Kamervragen

De dreigende sluiting van de huisartsenpost in Oss

De dreigende sluiting van de huisartsenpost in Oss. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24340 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dreigende sluiting van de huisartsenpost in Oss (ingezonden 7 december 2022). Vraag 1 Vindt u

2022D52482

Kamervragen

Het interview bij het WNL programma ‘Sven op 1’

Het interview bij het WNL programma ‘Sven op 1’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24341 Vragen van het lid Minhas (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het interview bij het WNL programma «Sven op 1» (ingezonden 7 december 2022). Vraag 1 Klopt

2022D52483

Kamervragen

De rapportage van stikstofuitstoot boven 3000 voet

De rapportage van stikstofuitstoot boven 3000 voet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24342 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de rapportage van stikstofuitstoot boven 3000 voet (ingezonden 7 december 2022). Vraag 1

2022D52484

Kamervragen

Het bericht dat bijna alle slachtoffers van het Essex-drama in Nederland zijn geweest

Het bericht dat bijna alle slachtoffers van het Essex-drama in Nederland zijn geweest. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24343 Vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat

2022D52485

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sahla over kleinschalige zorg voor ouderen

Antwoord op vragen van het lid Sahla over kleinschalige zorg voor ouderen. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Sahla (D66) over kleinschalige zorg voor ouderen (2022Z21458, ingezonden 9 november 2022). Hoogachtend, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder Pagina van Pagina van Pagina van Pagina van Antwoorden op

2022D52580

Naar boven