Kamervragen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk inzake het bericht dat twee oud-bestuurders van de VU een gouden handdruk meekrijgen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk inzake het bericht dat twee oud-bestuurders van de VU een gouden handdruk meekrijgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door...

2015D22718