Kamervragen

Zoekresultaten (42.408)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen

Kamervragen

De berichtgeving dat het ministerie een miljoenenorder overweegt bij een omstreden Israëlische fabrikant

De berichtgeving dat het ministerie een miljoenenorder overweegt bij een omstreden Israëlische fabrikant. 2024Z10575 (ingezonden 14 juni 2024) Vragen van het lid Dobbe (SP) aan de minister van Defensie over de berichtgeving dat het ministerie een...

2024D25045

Kamervragen

Het rapport ACM naar aanleiding van de lage spaarrentes bij banken

Het rapport ACM naar aanleiding van de lage spaarrentes bij banken. 2024Z10576 (ingezonden 14 juni 2024) Vragen van het lid Sneller (D66) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het rapport...

2024D25046

Kamervragen

Politiek gemotiveerd geweld

Politiek gemotiveerd geweld. 2024Z10574 (ingezonden 14 juni 2024) Vraag van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over politiek gemotiveerd geweld 1. Kan de Kamer een overzicht (lijst) ontvangen van alle (publiek bekende)...

2024D25044

Kamervragen

Het onderzoek ‘De keuze voor warmtenetten of andere warmteoplossingen’

Het onderzoek ‘De keuze voor warmtenetten of andere warmteoplossingen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10458 Vragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) aan de Ministers voor Klimaat en...

2024D24667

Kamervragen

Het bericht ‘Abed zit al maanden vast in Gaza, wat wordt er in Nederland gedaan om hem terug te krijgen? 'Niemand heeft me gebeld'

Het bericht ‘Abed zit al maanden vast in Gaza, wat wordt er in Nederland gedaan om hem terug te krijgen? 'Niemand heeft me gebeld'.

2024D24666

Kamervragen

Het rapport 'Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost'

Het rapport 'Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost'. 2024Z10460 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Pierik (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport...

2024D24669

Kamervragen

De problemen bij Esdege Reigersdaal

De problemen bij Esdege Reigersdaal. 2024Z10465 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Dobbe (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij Esdege Reigersdaal Wat is uw reactie op de...

2024D24675

Kamervragen

Het bericht van Elon Musk op X waarin hij stelt alle apparaten van Apple te zullen weren uit zijn bedrijven wanneer OpenAI geïntegreerd wordt op OS-niveau.

Het bericht van Elon Musk op X waarin hij stelt alle apparaten van Apple te zullen weren uit zijn bedrijven wanneer OpenAI geïntegreerd wordt op OS-niveau.. 2024Z10462 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Valize...

2024D24672

Kamervragen

Organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm

Organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm. 2024Z10461 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Pierik (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm   Bent u ervan op de hoogte...

2024D24670

Kamervragen

Het bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren waardoor de premie onnodig hoog is

Het bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren waardoor de premie onnodig hoog is. 2024Z10466 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van de leden Paulusma en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van...

2024D24676

Kamervragen

Hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil

Hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil. 2024Z10459 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil   Vraag...

2024D24668

Kamervragen

Het intrekken van vergunningen bij onderbezetting van stallen

Het intrekken van vergunningen bij onderbezetting van stallen. 2024Z10464 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Flach (SGP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het intrekken...

2024D24674

Kamervragen

De huiverigheid van werkgevers om kunstmatige intelligentie in te zetten

De huiverigheid van werkgevers om kunstmatige intelligentie in te zetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10305 Vragen van de leden Aartsen en Rajkowski (VVD) aan de Ministers...

2024D24444

Kamervragen

Het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten

Het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10308 Vragen...

2024D24445

Kamervragen

Signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen

Signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen...

2024D24442