Kamervragen

Zoekresultaten (11.147)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Mededeling (uitstel antwoord)

Kamervragen

Uitstel beantwoording van de leden Sneller en Dekker-Abdulaziz naar aanleiding van een artikel 'Hoe Thierry Baudet de winst opstrijkt van een uitgeverij die met overheidssubsidie is opgezet'

Uitstel beantwoording van de leden Sneller en Dekker-Abdulaziz naar aanleiding van een artikel 'Hoe Thierry Baudet de winst opstrijkt van een uitgeverij die met overheidssubsidie is opgezet'. Pagina van Pagina van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum Kenmerk 2022-0000649834 Ministerie van Binnenlandse Zaken en

2022D51651

Kamervragen

Uitstel benatwoording vragen van de leden Leijten en Jasper van Dijk over spionage met gebruik van Pegasus- of vergelijkbare software

Uitstel benatwoording vragen van de leden Leijten en Jasper van Dijk over spionage met gebruik van Pegasus- of vergelijkbare software. Ons kenmerk 9520cc17-or1-1.2 Uw kenmerk Bijlagen 0 Pagina 1 van 1 Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 2 december 2022 Betreft Uitstelbrief beantwoording

2022D51647

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het voorop stellen van het bedrijfsbelang van slachthuizen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het voorop stellen van het bedrijfsbelang van slachthuizen. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ons kenmerk NVWA / 22567344 Pagina van 2 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezoekadres Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postadres Postbus 43006 3540 AA Utrecht T 088 223 3333 (algemeen)

2022D51287

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Lee en Piri over het bericht ‘Bedreigde Iraans-Nederlandse activist kreeg telkens nul op rekest bij Nederlandse politie voordat hij werd vermoord’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Lee en Piri over het bericht ‘Bedreigde Iraans-Nederlandse activist kreeg telkens nul op rekest bij Nederlandse politie voordat hij werd vermoord’. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022D51234

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over de acute zorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over de acute zorg. De vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over de acute zorg (2022Z21646) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig

2022D51192

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Sneller over het bericht dat de Nederlandse staat geen zicht heeft op Nederlanders die in het buitenland een gevangenisstraf hebben uitgezeten en daarna terugkeren naar Nederland

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Sneller over het bericht dat de Nederlandse staat geen zicht heeft op Nederlanders die in het buitenland een gevangenisstraf hebben uitgezeten en daarna terugkeren naar Nederland. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de

2022D51183

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over kinderen met postcovid

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over kinderen met postcovid. De vragen van het lid Kuiken (PvdA) over kinderen met postcovid (2022Z21775, ingezonden op 11 november 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beantwoording meer

2022D51071

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over betrokkenheid van het Lareb bij de coronavaccinatiecampagne

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over betrokkenheid van het Lareb bij de coronavaccinatiecampagne. De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over betrokkenheid van het Lareb bij de coronavaccinatiecampagne (2022Z21642 ingezonden op 10 november 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

2022D51017

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over het bericht ‘RIVM: coronaprik voorkwam minimaal 88.000 ziekenhuisopnames’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over het bericht ‘RIVM: coronaprik voorkwam minimaal 88.000 ziekenhuisopnames’. AH 883 2022Z21473 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 30 november 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over de berichtgeving over het

2022D50755

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat iemand 2,5 jaar onterecht vast zat na machtsmisbruik van de Nederlandse overheid

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat iemand 2,5 jaar onterecht vast zat na machtsmisbruik van de Nederlandse overheid. AH 884 2022Z21463 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 30 november 2022) Hierbij deel ik u, mede namens de minister

2022D50827

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over manipulatie ziekenhuiscijfers en coronatoegangsbewijs

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over manipulatie ziekenhuiscijfers en coronatoegangsbewijs. AH 882 2022Z21460 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 30 november 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over manipulatie ziekenhuiscijfers en coronatoegangsbewijs (2022Z21460,

2022D50750

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over het verzoek in de commissie-Regeling van Werkzaamheden van de procedurevergadering van de commissie LNV van 19 oktober 2022 waarbij het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar een subsidietraject meerval is afgewezen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over het verzoek in de commissie-Regeling van Werkzaamheden van de procedurevergadering van de commissie LNV van 19 oktober 2022 waarbij het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar een subsidietraject meerval is afgewezen. AH 881 2022Z21634 Mededeling van minister Adema (Landbouw, Natuur en

2022D50711

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Tielen over het bericht ‘Losser testbeleid in ziekenhuizen’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Tielen over het bericht ‘Losser testbeleid in ziekenhuizen’. AH 874 2022Z21306 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 29 november 2022) De vragen van de leden Van den Hil en Tielen (beiden VVD) over het bericht ‘Losser testbeleid in

2022D50632

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het innen van een schadevergoedingsmaatregel voor slachtoffers

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het innen van een schadevergoedingsmaatregel voor slachtoffers. AH 872 2022Z21207 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister voor Rechtsbescherming (ontvangen 29 november 2022) Hierbij deel ik u, mede namens de minister voor

2022D50620

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over “de afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgifverordening”

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over “de afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgifverordening”. AH 864 2022Z22882 Mededeling van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 28 november 2022) Op 23 november jl. heb ik Kamervragen ontvangen van het lid Vestering (PvdD) over “de

2022D50420

Naar boven