Kamervragen

Zoekresultaten (40.856)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Thijssen over vervuilende bedrijven die grootaandeelhouders verrijken ten koste van mens en klimaat

Antwoord op vragen van het lid Thijssen over vervuilende bedrijven die grootaandeelhouders verrijken ten koste van mens en klimaat.

2024D24842

Kamervragen

Antwoord op de vragen van het lid Dobbe over het bericht 'Jos de Blok: ‘VWS en NZa hebben Buurtzorg stelselmatig buitengesloten’'

Antwoord op de vragen van het lid Dobbe over het bericht 'Jos de Blok: ‘VWS en NZa hebben Buurtzorg stelselmatig buitengesloten’'.

2024D24838

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kisteman over het nieuwsbericht ‘Winkelstraat loopt verder leeg: al 433.000 vierkante meter niet meer gebruikt’

Antwoord op vragen van het lid Kisteman over het nieuwsbericht ‘Winkelstraat loopt verder leeg: al 433.000 vierkante meter niet meer gebruikt’.

2024D24795

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk, Mohandis en Van Nispen over het bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk, Mohandis en Van Nispen over het bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen.

2024D24785

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht dat het budget voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor dit jaar al bijna op is

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht dat het budget voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor dit jaar al bijna op is.

2024D24787

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Martens-America en De Kort over het artikel 'Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo'

Antwoord op vragen van de leden Martens-America en De Kort over het artikel 'Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo'. AH 1971 2024Z07088 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister voor...

2024D24687

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden El Abassi en Ergin over het bericht ‘Van plofkip tot slacht: hoe heilig is het halalkeurmerk in de supermarkt eigenlijk’

Antwoord op vragen van de leden El Abassi en Ergin over het bericht ‘Van plofkip tot slacht: hoe heilig is het halalkeurmerk in de supermarkt eigenlijk’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de...

2024D24571

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van Eijk over het bericht ‘Deel huisartsen zwicht voor druk ouders en scholen bij voorschrijven ADHD-medicatie’

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van Eijk over het bericht ‘Deel huisartsen zwicht voor druk ouders en scholen bij voorschrijven ADHD-medicatie’.

2024D24775

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Kathmann over de recente faillissementen in de winkelstraat

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Kathmann over de recente faillissementen in de winkelstraat. AH 1970 2023Z16934 Antwoord van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de...

2024D24604

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Tielen over de bijschrijfplicht in de horeca

Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Tielen over de bijschrijfplicht in de horeca. AH 1968 2024Z08346 Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 13 juni 2024) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023-2024, nr...

2024D24580

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden...

2024D24525

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Soepboer over de discriminerende vooringenomenheid door het gehele controleproces van fraude bij DUO

Antwoord op vragen van het lid Soepboer over de discriminerende vooringenomenheid door het gehele controleproces van fraude bij DUO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2024D24243

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Bromet en De Hoop over drie recente vonnissen met betrekking tot de handhavingsprocedures van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport

Antwoord op vragen van de leden Bromet en De Hoop over drie recente vonnissen met betrekking tot de handhavingsprocedures van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van...

2024D24235

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Campen, Bromet, Vedder en Holman over het rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024

Antwoord op vragen van de leden Van Campen, Bromet, Vedder en Holman over het rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden...

2024D24233

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Zanten ver de artikelen 'Pro-Palestinian protesters are backed by a surprising source: Biden’s biggest donors' en 'Qatar is oversaturating US Universities with funds, directly affecting the rise of antisemitism'

Antwoord op vragen van het lid Van Zanten ver de artikelen 'Pro-Palestinian protesters are backed by a surprising source: Biden’s biggest donors' en 'Qatar is oversaturating US Universities with funds, directly affecting the rise of antisemitism'...

2024D24231