Kamervragen

Zoekresultaten (40.291)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van leden Kuiken en Kathmann over het veilige verloop van de gemeenteraadsverkiezingen en de gevolgen van de snelle toename van het aantal besmettingen voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Antwoord op vragen van leden Kuiken en Kathmann over het veilige verloop van de gemeenteraadsverkiezingen en de gevolgen van de snelle toename van het aantal besmettingen voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2022D04598

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de afvalwaterinjectie in Twente

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de afvalwaterinjectie in Twente. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering...

2022D04638

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kops over de schaarste aan gas en de productiebeperking van kolencentrales

Antwoord op vragen van het lid Kops over de schaarste aan gas en de productiebeperking van kolencentrales. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met...

2022D04622

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het bericht ‘Afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door’

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het bericht ‘Afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer...

2022D04637

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Kröger over de uitzending van het programma Hofbar op 2 februari 2022

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Kröger over de uitzending van het programma Hofbar op 2 februari 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden...

2022D04636