Commissieverslagen

Zoekresultaten (83)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, BES aangelegenheden inzake Financiën.

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, BES aangelegenheden inzake Financiën.. kst-33000-IV-57 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van...

2012D03709

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2011, inzake de het Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2011, inzake de het Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao. kst-33000-IV-53 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 IV...

2011D64337

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 november 2011, inzake diverse BES-aangelegenheden (voortzetting/tweede termijn algemeen overleg van 7 september 2011)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 november 2011, inzake diverse BES-aangelegenheden (voortzetting/tweede termijn algemeen overleg van 7 september 2011). kst-33000-IV-38 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33...

2011D55975

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2011, inzake Waarborgfunctie, de visie op het Koninkrijk en de Voorlichting van de Raad van State over de visie op het Koninkrijk

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2011, inzake Waarborgfunctie, de visie op het Koninkrijk en de Voorlichting van de Raad van State over de visie op het Koninkrijk. kst-32850-3 ISSN 0921 - 7371...

2011D49572

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 september 2011, inzake diverse BES-aangelegenheden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 september 2011, inzake diverse BES-aangelegenheden. kst-33000-IV-5 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties...

2011D47781

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2011, inzake het Kennismakingsbezoek en werkbezoek Koninkrijksrelaties (2e termijn)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2011, inzake het Kennismakingsbezoek en werkbezoek Koninkrijksrelaties (2e termijn). kst-32500-IV-44 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 IV Vaststelling...

2011D28858

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2011, inzake Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2011, inzake Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties. kst-32500-IV-41 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties...

2011D27674

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 15 november 2010 over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 15 november 2010 over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. kst-32368-15 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 368 Tweede aanpassing van...

2010D46396