Commissieverslagen

Zoekresultaten (133)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)

Verslag van een wetgevingsoverleg over Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008...

2009D29691

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2009, over Europese voorstellen asiel

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2009, over Europese voorstellen asiel. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 870 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11...

2009D29135

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over Jaarplan Rechtspraak 2009

Verslag algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over Jaarplan Rechtspraak 2009. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 92 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 juni 2009 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 13...

2009D27350

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 mei 2009, over o.a. TBS-onderwerpen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 mei 2009, over o.a. TBS-onderwerpen. 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2009 De vaste commissie voor Justitie1 heeft...

2009D26521

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2009, over Winkelovervallen en transportcriminaliteit

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2009, over Winkelovervallen en transportcriminaliteit. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 225 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2009 De vaste commissie voor Justitie1...

2009D24118

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2009, over o.a. het verhoren kwetsbare verdachten en slachtoffers

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2009, over o.a. het verhoren kwetsbare verdachten en slachtoffers. 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter...

2009D24174

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2009, over herziening gerechtelijke kaart

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2009, over herziening gerechtelijke kaart. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 91 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2009 De vaste commissie voor Justitie1 heeft...

2009D24323

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2009, over Aftapregeling Advocaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2009, over Aftapregeling Advocaten. 30 517 Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 mei 2009 De vaste commissie...

2009D24116

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2009, over de negende voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2009, over de negende voortgangsrapportage terrorismebestrijding. 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 mei 2009 De vaste commissie voor Justitie1 en de...

2009D24006

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2009, over intensivering aanpak dierenrechtenextremisme

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2009, over intensivering aanpak dierenrechtenextremisme. 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 158 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 mei 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1...

2009D24003

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2009, over o.a. de rapportage vreemdelingenketen juli – december 2008

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2009, over o.a. de rapportage vreemdelingenketen juli – december 2008. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1266 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2009 De vaste commissie...

2009D22823

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2009, over o.a. de uitvoering motie-Anker c.s. over een asielvergunning voor tot het christendom bekeerde Iraanse moslims (19637, nr. 1210)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 april 2009, over o.a. de uitvoering motie-Anker c.s. over een asielvergunning voor tot het christendom bekeerde Iraanse moslims (19637, nr. 1210). 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1265 VERSLAG VAN...

2009D22525

Commissieverslagen

verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2009, over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad, 6 en 7 april 2009

verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2009, over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad, 6 en 7 april 2009. 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 555 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 mei 2009...

2009D21988

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2009, over o.a. het rapport Herijking toezichtswetgeving

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2009, over o.a. het rapport Herijking toezichtswetgeving. 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 118 VERSLAG...

2009D20815

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 maart 2009, over o.a. de zesde voortgangsrapportage kansspelen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 maart 2009, over o.a. de zesde voortgangsrapportage kansspelen. 24 557 Kansspelen Nr. 97 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 april 2009 De vaste commissie voor Justitie1 heeft...

2009D17160