Commissieverslagen

Zoekresultaten (133)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over het Justitie begrotingsonderzoek 2010

Verslag van een wetgevingsoverleg over het Justitie begrotingsonderzoek 2010. 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 63 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 november 2010...

2009D54733

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2009 over opsporing en vervolging internationale misdrijven

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2009 over opsporing en vervolging internationale misdrijven. 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 18 VERSLAG...

2009D54070

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2009, over de evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2009, over de evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling. 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 14 VERSLAG VAN...

2009D53501

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht. mondeling overleg. 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling...

2009D53356

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over Kinderporno

Verslag van een algemeen overleg over Kinderporno. 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2009 De...

2009D51977

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2009, over experiment reclasseringsbudget

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2009, over experiment reclasseringsbudget. 29 270 Reclasseringsbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 oktober 2009 De vaste commissie van Justitie1 heeft op 24 september...

2009D50296

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, over de acties in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, over de acties in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014. 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 364 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 oktober 2009...

2009D48924

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over Vreemdelingen- en Asielbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over Vreemdelingen- en Asielbeleid. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1301 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 september 2009 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 2...

2009D45134

Commissieverslagen

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 modernisering van het gevangeniswezen (uitvoering motie 31700-VI, nr. 112 over drugs in penitentiaire inrichting, het artikel "Detentieconcept Lelystad, voortgang modernisering gevangeniswezen, het jaarbericht 2008 DJI en het masterplan gevangeniswezen)

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 modernisering van het gevangeniswezen (uitvoering motie 31700-VI, nr. 112 over drugs in penitentiaire inrichting, het artikel "Detentieconcept Lelystad, voortgang modernisering gevangeniswezen, het jaarbericht 2008 DJI en het...

2009D38531

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over bestrijding georganiseerde misdaad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over bestrijding georganiseerde misdaad. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2009 De vaste commissie voor Justitie1 en...

2009D37412

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 1 juli 2009 over de procesevaluatie maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 1 juli 2009 over de procesevaluatie maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders. 31 110 Justitieel Verslavingsbeleid Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 juli 2009 De vaste commissie...

2009D37016

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 juni 2009, over de Kabinetsreactie op het rapport “Uitgebuit en in de bak!”

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 juni 2009, over de Kabinetsreactie op het rapport “Uitgebuit en in de bak!”. 28 638 Mensenhandel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2009 De...

2009D35977

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2009, over interlandelijke adoptie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2009, over interlandelijke adoptie. 31 265 Adoptie Nr. 26 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 juli 2009 De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 11 juni...

2009D35713

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2009, over de JBZ-Raad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2009, over de JBZ-Raad. 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 563 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 juli 2009 De vaste commissie voor Justitie1, de vaste commissie...

2009D35354

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2009, over de Jaarverslagen Justitie 2008.

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2009, over de Jaarverslagen Justitie 2008.. kst132588.2s.pdf. 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Voorgesteld 17 juni 2009 De...

2009D32404