Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over advies Raad van State inzake opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet en het nader rapport

Verslag van een algemeen overleg over advies Raad van State inzake opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet en het nader rapport. 31 570 Herziening Grondwet Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 november 2008 De...

2008D16011

Commissieverslagen

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 19 november 2009, over het communicatiesysteem C2000

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 19 november 2009, over het communicatiesysteem C2000. 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) Nr. 63 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 5 januari 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken...

2010D00245

Commissieverslagen

Verslag van een wetegevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2009, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Verslag van een wetegevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2009, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. 31 952 Raming der voor de Tweede Kamer...

2009D35234

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake de dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake de dienstverlening en (interbestuurlijke) administratieve lasten. kst-29362-164 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 362 Modernisering van de...

2010D17206

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake criminaliteit Bedrijfsleven 2008

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake criminaliteit Bedrijfsleven 2008. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 256 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2009 De vaste commissie voor Justitie1...

2009D56700

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2009, over de financiële positie decentrale overheden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2009, over de financiële positie decentrale overheden. 31 700 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2009D37650

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2010, over AIVD-onderwerpen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2010, over AIVD-onderwerpen. kst-30977-33 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 977 AIVD Nr. 33 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D21046

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 december 2009, inzake Grensoverschrijdende Samenwerking

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 december 2009, inzake Grensoverschrijdende Samenwerking. 32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 Nr. 60 VERSLAG...

2010D00585

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake C2000

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake C2000. kst-25124-65 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) Nr. 65 VERSLAG...

2010D24873

Commissieverslagen

Conceptverslag Toelagen en declaraties van de politietop

Conceptverslag Toelagen en declaraties van de politietop. algemeen overleg/Toeslagen en declaraties van de politietop d.d. 16 december 2009/BZK blz. 38594ee4-4cea-4087-a28c-e03746b80806 (Eras/Van der Eijk) Uiterste corr.termijn: maandag 18 januari te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG...

2010D01520

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het verzoek Roemer tijdens de Regeling van Werkzaamheden inzake de software van de OV-Chipkaart en deurpasjes

Verslag van een algemeen overleg over het verzoek Roemer tijdens de Regeling van Werkzaamheden inzake de software van de OV-Chipkaart en deurpasjes. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 274 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari...

2009D00532

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Verslag van een wetgevingsoverleg over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009. 31 700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken...

2008D18682

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de visie Betere Dienstverlening Overheid en het actieprogramma Dienstverlening en e-Overheid

Verslag van een algemeen overleg over de visie Betere Dienstverlening Overheid en het actieprogramma Dienstverlening en e-Overheid. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 142 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 september 2008 De vaste...

2008D07176

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2010, over Vernieuwing Rijksdienst

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2010, over Vernieuwing Rijksdienst. kst-31490-46 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 46 VERSLAG...

2010D30178

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Verslag van een algemeen overleg over het rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 37 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 september 2008 De vaste...

2008D05528