Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 september 2009, over benoeming en huisvestingsproblematiek

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 september 2009, over benoeming en huisvestingsproblematiek. 32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 Nr. 5...

2009D52238

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen vervolg-overleg, gehouden op 30 september 2009 inzake Burgemeester en Veiligheid

Verslag van een algemeen vervolg-overleg, gehouden op 30 september 2009 inzake Burgemeester en Veiligheid. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 250 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse...

2009D51976

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouen op 24 september 2009 over het Programma vernieuwing toezicht

Verslag van een algemeen overleg gehouen op 24 september 2009 over het Programma vernieuwing toezicht. 32 124 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010 Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 De vaste commissie voor...

2009D50707

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg inzake Burgemeester en Veiligheid, gehouden op 2 september 2009

Verslag algemeen overleg inzake Burgemeester en Veiligheid, gehouden op 2 september 2009. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 241 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 oktober 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en...

2009D47181

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 september 2009, over APPA-wetsvoorstellen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 september 2009, over APPA-wetsvoorstellen. 30 693 Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden...

2009D48054

Commissieverslagen

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 over de politie (de financiële situatie bij de korpsen, het toelagenbeleid, het budgetverdeelsysteem en de compensatie 2007 en 2008 en de vooruitblik 2009)

Verslag van een AO gehouden op 1 juli 2009 over de politie (de financiële situatie bij de korpsen, het toelagenbeleid, het budgetverdeelsysteem en de compensatie 2007 en 2008 en de vooruitblik 2009). 29 628 Politie Nr...

2009D38392

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 1 juli 2009 inzake de jaarverslagen 2008 van de AIVD, CTIVD en CIVD

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 1 juli 2009 inzake de jaarverslagen 2008 van de AIVD, CTIVD en CIVD. 30 977 AIVD 29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2009D38072

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2009, over de financiële positie decentrale overheden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2009, over de financiële positie decentrale overheden. 31 700 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2009D37650

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2009, over Politie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2009, over Politie. 29 628 Politie Nr. 141 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 juli 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 en de...

2009D37315

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over invoering basisregistratie personen bij gemeenten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over invoering basisregistratie personen bij gemeenten. 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 juli 2009 De vaste...

2009D37316

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 25 juni 2009 over bejegening publieke ambtsdragers

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 25 juni 2009 over bejegening publieke ambtsdragers. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 234 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juli 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse...

2009D37143

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2009, over Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2009, over Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. 29 517 Veiligheidsregio’s Nr. 38 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juli 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1...

2009D36511

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het vernieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling

Verslag van een algemeen overleg over het vernieuwde Beleidskader gemeentelijke herindeling. 28 750 Gemeentelijke herindeling Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 juli 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op...

2009D35840

Commissieverslagen

Verslag van een wetegevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2009, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Verslag van een wetegevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2009, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2010 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. 31 952 Raming der voor de Tweede Kamer...

2009D35234

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 juni 2009, over de Jaarverslagen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 juni 2009, over de Jaarverslagen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008. 31 924 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008 Nr. 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG...

2009D31283