Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 december 2009, inzake Grensoverschrijdende Samenwerking

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 december 2009, inzake Grensoverschrijdende Samenwerking. 32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 Nr. 60 VERSLAG...

2010D00585

Commissieverslagen

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 19 november 2009, over het communicatiesysteem C2000

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 19 november 2009, over het communicatiesysteem C2000. 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) Nr. 63 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 5 januari 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken...

2010D00245

Commissieverslagen

Conceptverslag Toelagen en declaraties van de politietop

Conceptverslag Toelagen en declaraties van de politietop. algemeen overleg/Toeslagen en declaraties van de politietop d.d. 16 december 2009/BZK blz. 38594ee4-4cea-4087-a28c-e03746b80806 (Eras/Van der Eijk) Uiterste corr.termijn: maandag 18 januari te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG...

2010D01520

Commissieverslagen

Conceptverslag Klokkenluiders

Conceptverslag Klokkenluiders. algemeen overleg/Klokkenluiders d.d. 16 december 2009/BZK blz. 33292cbd-7452-4fa1-8f1b-9d9904411bb6 (Boersma/Pronk/Haanen) Uiterste corr.termijn: maandag 18 januari te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Klokkenluiders Desgewenst kunt u correcties in

2010D01518

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2009, over de toewijzing 26ste zetel van het Europees Parlement

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2009, over de toewijzing 26ste zetel van het Europees Parlement. 32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor...

2009D63992

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 november 2009, over de vernieuwing van de rijksdienst

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 november 2009, over de vernieuwing van de rijksdienst. 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 38 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 december 2009 De vaste commissie...

2009D63826

Commissieverslagen

Concept verslag Grensoverschrijdende samenwerking

Concept verslag Grensoverschrijdende samenwerking. ONGECORRIGEERD VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Grensoverschrijdende samenwerking (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) Heeft u...

2009D66498

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2009, over de begrotingsonderdelen binnenlands bestuur en overheidspersoneelsbeleid

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2009, over de begrotingsonderdelen binnenlands bestuur en overheidspersoneelsbeleid. 32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010...

2009D60247

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2009, over Gemeente- en Provinciefonds

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2009, over Gemeente- en Provinciefonds. 32 123 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 Nr. 11 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 november...

2009D59899

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over het begrotingsonderdeel Politie

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over het begrotingsonderdeel Politie. 32 123 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 Nr. 29 VERSLAG...

2009D58680

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake criminaliteit Bedrijfsleven 2008

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake criminaliteit Bedrijfsleven 2008. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 256 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2009 De vaste commissie voor Justitie1...

2009D56700

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2009, inzake ICT bij de overheid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2009, inzake ICT bij de overheid. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 145 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 november 2009 De vaste commissie voor...

2009D55534

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg gehouden op 6 oktober 2009 inzake Bureau BIBOB

Verslag algemeen overleg gehouden op 6 oktober 2009 inzake Bureau BIBOB. 31 109 Evaluatie Wet BIBOB Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 november 2009 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 en...

2009D54551

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg gehouden op 1 oktober 2009 inzake het Huis voor Democratie en Rechtsstaat

Verslag algemeen overleg gehouden op 1 oktober 2009 inzake het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. 31 475 Huis voor democratie en rechtsstaat Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 november 2009 De vaste commissie...

2009D54549

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 30 september 2009, inzake Tweeluik regie en publiek domein

Verslag algemeen overleg, gehouden op 30 september 2009, inzake Tweeluik regie en publiek domein. 29 614 Grondrechten in een pluriforme samenleving Nr. 17 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2009 De vaste commissie voor...

2009D53230