Commissieverslagen

Zoekresultaten (58)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de reactie op advies VROM-raad en CPB-rapport over (huur)woningmarkt

Verslag van een algemeen overleg over de reactie op advies VROM-raad en CPB-rapport over (huur)woningmarkt. 27 926 Huurbeleid Nr. 128 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 september 2008 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2008D05526

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 89 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2008 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1...

2008D09759

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over afspraken over de verstedelijking vanaf 2010

Verslag van een algemeen overleg over afspraken over de verstedelijking vanaf 2010. 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 december 2008 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1...

2008D19145

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de reactie van het kabinet op het 'Derde rapport over Nederland' van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI)

Verslag van een algemeen overleg over de reactie van het kabinet op het 'Derde rapport over Nederland' van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI). 30 950 Rassendiscriminatie Nr. 13...

2008D20251

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de SS Rotterdam van woningcorporatie Woonbron

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de SS Rotterdam van woningcorporatie Woonbron. 29 453 Woningcorporaties Nr. 94 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 december 2008 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft...

2008D20462

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de Beleidsinformatiestructuur krachtwijkenbeleid

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de Beleidsinformatiestructuur krachtwijkenbeleid. 30 995 Aanpak Wijken Nr. 62 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 december 2008 De algemene commissie Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 13 november...

2008D21817

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009

Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009. 31 700 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 Nr. 59 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG...

2009D00415

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. publicatie 'Datgene wat ons bindt; gemeenschappelijke integratie-agenda' (GIA)

Verslag van een algemeen overleg over o.a. publicatie 'Datgene wat ons bindt; gemeenschappelijke integratie-agenda' (GIA). 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr. 14 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2009 De algemene commissie voor Wonen...

2009D06000

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over o.a. het meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de energieprestatie van woningen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over o.a. het meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de energieprestatie van woningen. 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 49 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2009D08812

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2009, o.a. de stand van zaken Deltaplan Inburgering

Verslag algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2009, o.a. de stand van zaken Deltaplan Inburgering. 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 40 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 maart 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken...

2009D11871

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2009, inzake analyse woningmarkt en overheidinstrumentarium

Verslag algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2009, inzake analyse woningmarkt en overheidinstrumentarium. 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 maart 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2009D11879

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2009, over o.a het stedenbeleid vanaf 2010

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2009, over o.a het stedenbeleid vanaf 2010. 31 757 Stedenbeleid vanaf 2010 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 maart 2009 De algemene commissie voor...

2009D12471

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2009, over het sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2007 en Verslag financieel toezicht 2008

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2009, over het sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2007 en Verslag financieel toezicht 2008. 29 453 Woningcorporaties Nr. 104 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 april 2009...

2009D16790

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2009, over o.a. de stand van zaken bij woningcorporatie Rochdale

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2009, over o.a. de stand van zaken bij woningcorporatie Rochdale. 29 453 Woningcorporaties Nr. 115 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2009 De vaste commissie...

2009D22824

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2009, over welstandstoezicht

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2009, over welstandstoezicht. 31 535 Architectuur en Ruimtelijke Ordening Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2009D24171