Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Raad Buitenlandse Zaken Handel. 21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2867 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 april 2024 De vaste commissie voor...

2024D06316

Commissieverslagen

Conceptverslag Wapenexportbeleid

Conceptverslag Wapenexportbeleid. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 29 februari 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wapenexportbeleid VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D08871

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2353 VERSLAG VAN EEN...

2021D19913

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over Noodhulp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over Noodhulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 158 VERSLAG VAN EEN...

2022D16475

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2022, over Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2022, over Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2501 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2022D22876

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 december 2021, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 december 2021, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 381 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 december 2021...

2021D48485

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Afrikastrategie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Afrikastrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 237 Afrika-beleid Nr. 189 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 oktober 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse...

2023D41769

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 september 2023, over Acute situatie Marokko en Libië

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 september 2023, over Acute situatie Marokko en Libië. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en...

2023D38793

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr...

2023D33001

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 Nr. 7 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG...

2023D26478

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over de Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over de Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2688 VERSLAG VAN...

2023D23156

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2023, over Voedselzekerheid en water

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2023, over Voedselzekerheid en water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr...

2023D22494

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over humanitaire hulp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over humanitaire hulp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 61...

2023D21834

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2023, over Internationale Klimaatstrategie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2023, over Internationale Klimaatstrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 241 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 april 2023 De vaste commissie...

2023D14831

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 256 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 maart 2023...

2023D09716