Brieven regering

Zoekresultaten (10.805)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025

Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025. de vergoeding vanuit het basispakket. Het uitwerken van een eventuele beperking vraagt meer tijd dan verwacht. Daarom kan nu nog geen uitspraak gedaan worden over de vraag of de vergoeding van eiceldonatie...

2024D21185

Brieven regering

Voortgang van expertisecentrum FAST (Future Affordable Sustainable Therapy development)

Voortgang van expertisecentrum FAST (Future Affordable Sustainable Therapy development). Voortgangsrapportage Middels deze brief informeren wij uw Kamer over de voortgang van expertisecentrum FAST (Future Affordable Sustainable Therapy development) aan de hand van het ‘FAST jaarverslag 2023’...

2024D21136

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een update over het geneesmiddel Kaftrio

Reactie op verzoek commissie over een update over het geneesmiddel Kaftrio. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 890 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D20222

Brieven regering

Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). het verzoek om als uitstel niet mogelijk is, tegen de voorgestelde amendementen op de IHR en het nieuwe pandemieakkoord in het geheel...

2024D20097

Brieven regering

Procesvoorstel Nationale Jeugdstrategie

Procesvoorstel Nationale Jeugdstrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 883 Aanpak voor herstel en perspectief voor jongeren Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS...

2024D19874

Brieven regering

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing van de aanwijzing van een deelnemende gemeente en verduidelijking van enkele eisen voor de aangewezen telers

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing van de aanwijzing van een deelnemende gemeente en verduidelijking van enkele eisen voor de aangewezen telers. 24 077 Drugbeleid Nr. 542 Brief...

2024D19900

Brieven regering

Voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek

Voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 690 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D19870

Brieven regering

Voorhang beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen

Voorhang beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen. hier geen extra opleidingskosten, maar een verschuiving van uitgaven in de tijd doordat wordt overgestapt van de bekostiging, en daarmee ook bevoorschotting, van afgeronde diploma’s naar modulaire bekostiging van EPA’s...

2024D19931

Brieven regering

Nationaal Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030

Nationaal Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 753 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR MEDISCHE ZORG EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de...

2024D19701

Brieven regering

Eindverslag verkenning mondzorg – Project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen

Eindverslag verkenning mondzorg – Project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER...

2024D19675

Brieven regering

Structurele bekostiging MTVP huisartsenzorg per 2025

Structurele bekostiging MTVP huisartsenzorg per 2025. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 578 Eerstelijnszorg 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D19654

Brieven regering

Voortgang beschikbaarheid medische producten

Voortgang beschikbaarheid medische producten. zowel intramurale als extramurale geneesmiddelen. Ik wil het LCG en de betrokken partijen hierbij al bedanken voor hun al getoonde inzet en zorgvuldigheid in het proces van het samenstellen van dit overzicht...

2024D19721

Brieven regering

Voortgangsbrief Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Voortgangsbrief Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). . Zo is voor ouderen een vloeiende lijn tussen thuis en het verpleeghuis ontstaan. Het Zorginstituut heeft aangegeven dat naast het kwaliteitskompas er ook een implementatieagenda is opgesteld...

2024D19743

Brieven regering

Advies Gezondheidsraad Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen

Advies Gezondheidsraad Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 299 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D19277

Brieven regering

Contracteer- en overstapseizoen 2023-2024

Contracteer- en overstapseizoen 2023-2024. het één na hoogste overstappercentage vanaf de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Vorig jaar was het overstappercentage het hoogste tot nu toe met 8,2%.1 Overstappen is echter geen doel op zich...

2024D19310