Brieven regering

Zoekresultaten (10.838)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Voortgang (Ont)Regel de Zorg

Voortgang (Ont)Regel de Zorg. Op 11 december 2023 schreef ik u dat een ideale werkdag voor zorgverleners betekent dat zij uitstekende zorg en ondersteuning kunnen bieden, met administratieve taken die hier direct aan bijdragen. Administratie is...

2024D26109

Brieven regering

Beleidsreactie op het advies ‘De opstelling aan de top’

Beleidsreactie op het advies ‘De opstelling aan de top’. Beleidsreactie Op 9 april jl. heb ik het advies ‘De opstelling aan de top’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) naar uw Kamer gestuurd.1 Ik heb toen toegezegd...

2024D26105

Brieven regering

Voorhangbrief bekostigingsexperiment fysio- en oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Voorhangbrief bekostigingsexperiment fysio- en oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Voorhangbrief Hierbij informeer ik u, conform artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), over de zakelijke inhoud van de aanwijzing die ik van plan...

2024D26095

Brieven regering

Wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

Wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect. Wijziging Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn voornemen tot het publiceren van de wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en...

2024D26270

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. eigen bijdrage Wlz

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. eigen bijdrage Wlz. Bij brief van 12 mei 2023 (kenmerk 2023Z08238) verzoekt u mij om een reactie op de door u ontvangen brief van derden over de eigen...

2024D26261

Brieven regering

Ontwikkelingen rond lichaamsmateriaal

Ontwikkelingen rond lichaamsmateriaal. Iedere dag worden patiënten behandeld met lichaamsmaterialen of met medische producten vervaardigd op basis van lichaamsmateriaal. Dit varieert van een levensreddend orgaan voor iemand die op een wachtlijst staat, of een bloedtransfusie na...

2024D26263

Brieven regering

Reactie op verzoek verzoek commissie over een 'onhoudbare situatie in verzorgingshuizen'

Reactie op verzoek verzoek commissie over een 'onhoudbare situatie in verzorgingshuizen'.

2024D26229

Brieven regering

Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2024

Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2024. Hierbij ontvangt u ter informatie het jaarlijkse rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot de bereikbaarheid van de spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) en locaties waar acute...

2024D26217

Brieven regering

Afdoen van enkele moties op het gebied van tabaksbeleid

Afdoen van enkele moties op het gebied van tabaksbeleid. Met deze brief doe ik de volgende moties van uw Kamer op het gebied van tabaksbeleid af. De motie van de leden Paulusma, Slagt-Tichelman en Jansen verzoekt...

2024D26220

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake (para)medische transitie van gezinnen met EMB-kinderen

Reactie op verzoek commissie inzake (para)medische transitie van gezinnen met EMB-kinderen. Allereerst wil ik u danken voor het doorgeleiden van de brief van L., waarin zij in gaat op de problematiek de (para)medische transitie van gezinnen...

2024D26150

Brieven regering

Verkenning intern toezicht Wtza en stand van zaken amendementen van het lid Bushoff

Verkenning intern toezicht Wtza en stand van zaken amendementen van het lid Bushoff. In mijn brief over de invoeringstoets Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heb ik aangegeven te gaan verkennen hoe de eisen ten aanzien van het...

2024D26120

Brieven regering

Vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2024 en voortgang aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’

Vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2024 en voortgang aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’. Het RIVM brengt jaarlijks voor de zomer een vaccinatiegraadrapport uit. Met deze brief bied ik u het vaccinatiegraadrapport (verslagjaar 2024) aan.1 Het lijkt erop dat de...

2024D25996

Brieven regering

Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2024

Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2024. twee vragenlijsten op grond van de eigen wettelijke grondslag van, respectievelijk, de NZa en het CBS. Daarnaast betreft het een vragenlijst van het RIVM aan zorgaanbieders die radiodiagnostische...

2024D25716

Brieven regering

Vervolg toekomstige organisatie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Vervolg toekomstige organisatie interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

2024D25713

Brieven regering

Rapport 'The Caribbean Netherlands - Health system review'

Rapport 'The Caribbean Netherlands - Health system review'. Rapport Hierbij stuur ik u het eindrapport ‘The Caribbean Netherlands - Health system review’, uitgevoerd door de European Observatory on Health Systems and Policies. Het rapport geeft een...

2024D25740