Brieven regering

Zoekresultaten (1.018)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Brieven regering

Ligging primaire waterkering Vlieland en Terschelling

Ligging primaire waterkering Vlieland en Terschelling. kst-27625-169 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 625 Waterbeleid Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2010D29558

Brieven regering

Uitstel inwerkingtreding betaalsysteem afvalheffing Rijn- en binnenvaart

Uitstel inwerkingtreding betaalsysteem afvalheffing Rijn- en binnenvaart. kst-25868-19 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 25 868 Milieu en scheepvaart Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT...

2010D29480

Brieven regering

Verslag van de Transportraad van 24 juni 2010

Verslag van de Transportraad van 24 juni 2010. kst-21501-33-284 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 284 BRIEF VAN DE MINISTER...

2010D29564

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen inzake positie Sdu werkmap rij- en rusttijden

Uitstel beantwoording vragen inzake positie Sdu werkmap rij- en rusttijden. kst-31521-53 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 521 Taxibeleid Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN...

2010D29249

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake aanpassing Wet beheer Rijkswaterstaatwerken betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake aanpassing Wet beheer Rijkswaterstaatwerken betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. kst-32413-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 413...

2010D29228

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake het wijzigingsbesluit Rotterdam The Hague Airport

Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake het wijzigingsbesluit Rotterdam The Hague Airport. kst-26893-59 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 26 893 Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens Nr...

2010D29259

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake de verlenging van staatsgaranties inzake Air France KLM

Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake de verlenging van staatsgaranties inzake Air France KLM. kst-29232-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 232 Fusie KLM en Air...

2010D29260

Brieven regering

Uitvoering motie Madlener c.s. (30818, nr. 33) inzake verontreinigingsheffing rijkswateren

Uitvoering motie Madlener c.s. (30818, nr. 33) inzake verontreinigingsheffing rijkswateren. kst-27625-168 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 625 Waterbeleid Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN...

2010D28691

Brieven regering

Vervangen afschrift van brief van de Unie van Waterschappen zoals eerder aan de Kamer gezonden, over het openen van een kluis tijdens de waterschapsverkiezingen 2008

Vervangen afschrift van brief van de Unie van Waterschappen zoals eerder aan de Kamer gezonden, over het openen van een kluis tijdens de waterschapsverkiezingen 2008. een ambtelijk ondertekende brief. Bijgaand treft u de goede, door de...

2010D28462

Brieven regering

Vrijstelling vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen

Vrijstelling vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen. kst-31936-34 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2010D28032

Brieven regering

MFS II / Interface for Cycling Experience (I-CE)

MFS II / Interface for Cycling Experience (I-CE). kst-31933-15 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 933 De rol van maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingssamenwerking Nr. 15 BRIEF VAN DE...

2010D27595

Brieven regering

Evaluatie corporate governance structuur Stichting Deltares

Evaluatie corporate governance structuur Stichting Deltares. kst-27625-166 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 625 Waterbeleid Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2010D27301

Brieven regering

Stand van zaken met betrekking tot Station Hengelo Gezondheidspark

Stand van zaken met betrekking tot Station Hengelo Gezondheidspark. kst-31801-16 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 801 Nieuwe stations, nieuwe passagiers Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2010D27296

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg fiets over de werkkostenregeling

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg fiets over de werkkostenregeling. de vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer, waaronder woon-werkverkeer, welke ook geldt ter zake van reizen afgelegd met de fiets. Voor zover het totale bedrag...

2010D27050

Brieven regering

Openstaande vragen uit Algemeen Overleg MIRT d.d. 22 juni 2010

Openstaande vragen uit Algemeen Overleg MIRT d.d. 22 juni 2010. het vervoer van gevaarlijke stoffen en van het wetsvoorstel SWUNG wat betreft het spoorweggeluid. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 123-A, nr. 132 2 Eén van de...

2010D26496