Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Integrale reactie op de jaarverslagen van de organisaties uit de strafrechtketen

Integrale reactie op de jaarverslagen van de organisaties uit de strafrechtketen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 386 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter...

2017D17158

Brieven regering

Diversiteit bij de politie

Diversiteit bij de politie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 628 Politie Nr. 711 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13...

2017D17129

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag van de rechtspraak over 2016

Reactie op verzoek commissie over het jaarverslag van de rechtspraak over 2016. , aangezien aan een rechtspersoon geen vrijheidsbenemende sanctie kan worden opgelegd. Met het uitbrengen van een uitgebreid persbericht, waarin onder meer de strafbare feiten...

2017D17157

Brieven regering

Incidentonderzoek FPC De Rooyse Wissel

Incidentonderzoek FPC De Rooyse Wissel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 210 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2017D17048

Brieven regering

Stand van zaken toezeggingen uit het Algemeen Overleg Tbs van 3 november 2016

Stand van zaken toezeggingen uit het Algemeen Overleg Tbs van 3 november 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 209 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE...

2017D17021

Brieven regering

Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving naar de opvolging van aanbevelingen ten aanzien van de justitiële inrichting Caribisch Nederland

Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving naar de opvolging van aanbevelingen ten aanzien van de justitiële inrichting Caribisch Nederland. zowel mannelijke als vrouwelijke gedetineerden, zowel jeugd als volwassenen en voorts vreemdelingen. Na de verhuizing zal...

2017D16924

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit financieel beheer politie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 628 Politie Nr. 710 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2017D16907

Brieven regering

Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2017 (EJS)

Het Europees scorebord voor justitie stelsels 2017 (EJS). . Die is in Nederland hoog en is sinds 2016 bij burgers zelfs gestegen. Een gebied waarop Nederland nog relatief minder goed scoort is digitale toegankelijkheid. De verwachting...

2017D16793

Brieven regering

Jaarverslag Justis 2016

Jaarverslag Justis 2016. risicomeldingen inzake het Toezicht op Rechtspersonen heeft Justis meer tijd geïnvesteerd in overleg en afstemming met (potentiële) afnemers, hetgeen heeft geresulteerd in een toename van het aantal risicomeldingen op verzoek. Het aantal verstrekte...

2017D16429

Brieven regering

Rapport van Inspectie Veiligheid en Justitie over de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim

Rapport van Inspectie Veiligheid en Justitie over de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 120 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de...

2017D16107

Brieven regering

Beleidsreactie op onderzoeksrapport "Kwetsbare groepen bij crisiscommunicatie"

Beleidsreactie op onderzoeksrapport "Kwetsbare groepen bij crisiscommunicatie". en op welke manieren rekening kan worden gehouden met de specifieke kwetsbaarheden. Om daar inzicht in te krijgen, heb ik het WODC gevraagd hier onderzoek naar te verrichten. Onderzoeksresultaten...

2017D15782

Brieven regering

Twee besluiten op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) welke betrekking hebben op een voormalig advocaat-generaal

Twee besluiten op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) welke betrekking hebben op een voormalig advocaat-generaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2017D15892

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 8 en 9 juni 2017 te Luxemburg

Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 8 en 9 juni 2017 te Luxemburg. voor een Kwalificatieverordening (dat ook een kleine aanpassing bevat op de Richtlijn Langdurig Ingezeten), hoopt het Maltees voorzitterschap nog...

2017D15872

Brieven regering

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 18 mei 2017 te Brussel

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 18 mei 2017 te Brussel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 317 JBZ-Raad Nr. 473 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE...

2017D15878

Brieven regering

Besluitvorming over Europees OM

Besluitvorming over Europees OM. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 709 EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534 Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter...

2017D15879