Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2017, over Jaarwisseling 2016-2017

Reactie op verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2017, over Jaarwisseling 2016-2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 506...

2017D20823

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2017, over het bericht ‘Poolse doodrijder Meijel vervroegd vrijgelaten’

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2017, over het bericht ‘Poolse doodrijder Meijel vervroegd vrijgelaten’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 19 637 Vreemdelingenbeleid...

2017D20098

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Iedereen wist dat Ad Smit fratsen had’

Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Iedereen wist dat Ad Smit fratsen had’. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE HRM&O  DATUM 4 JULI 2017 ONS KENMERK 2098634 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE HRM&O  DATUM 4 JULI 2017 ONS KENMERK 2098634 Pagina van...

2017D20290

Brieven regering

Vertraging beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 (Toegang, Toelating en Opvang Vreemdelingen)

Vertraging beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 (Toegang, Toelating en Opvang Vreemdelingen). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 199 Beleidsdoorlichting Veiligheid en Justitie Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de...

2017D20121

Brieven regering

Contourenbrief Houdverbod

Contourenbrief Houdverbod. het toezicht onderschrijven de onderzoekers het belang van een verantwoordelijke toezichthouder die op de hoogte is van een opgelegde straf of maatregel. De feitelijke handhaving is een probleem op zich. Gezien de doelgroep is...

2017D20054

Brieven regering

Aanvulling op de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 6 en 7 juli 2017 in Tallinn

Aanvulling op de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 6 en 7 juli 2017 in Tallinn. een annotatie op de onderwerpen migratie en dataretentie. Voor die onderwerpen zijn inmiddels, na aanbieding van de geannoteerde agenda...

2017D20051

Brieven regering

Toestemming technische briefing dreigingsbeelden en criminaliteitsbeeld analyses

Toestemming technische briefing dreigingsbeelden en criminaliteitsbeeld analyses. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2017 Hierbij verleen ik toestemming voor een technische briefing aan de leden van de van de...

2017D19765

Brieven regering

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 6 en 7 juli 2017 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 2e kwartaal 2017

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 6 en 7 juli 2017 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 2e kwartaal 2017. duidelijk worden aan de hand van de uitvoering van een nader impact assessment door de Commissie. Eerst moet duidelijk worden wat de...

2017D19179

Brieven regering

Veiligheidsregio's

Veiligheidsregio's. de veiligheidsregio’s, diverse ministeries, maar ook crisispartners zoals de waterschappen, en de nucleaire-, telecom-, drinkwater-, en energiesector. De trajecten hebben geleid tot een versterking van bestaande maar ook nieuwe netwerken. De rollen, taken en verantwoordelijkheden...

2017D18967

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport van zes universiteiten uit Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Israël zoals genoemd in het bericht 'Geïsoleerde terrorist is uitzondering'

Reactie op verzoek commissie over het rapport van zes universiteiten uit Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Israël zoals genoemd in het bericht 'Geïsoleerde terrorist is uitzondering'. daarbij jihadistisch gemotiveerde aanslagen, een derde rechtsextremistisch gemotiveerde...

2017D18895

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek inzake kinderpornozaken op 28 juni 2017

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek inzake kinderpornozaken op 28 juni 2017. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2017 In antwoord op de brief van de vaste commissie voor...

2017D18974

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over de veiligheid van moskeeën

Reactie op verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over de veiligheid van moskeeën. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 424 BRIEF VAN...

2017D19083

Brieven regering

Voortgangsbrief politie

Voortgangsbrief politie. sturing en beheersing. Met betrekking tot de ambities op versterking van de sturing is de interne governance aangepast en liggen de versterkingen van het intern toezicht op schema. De onrustige eerste fase van de...

2017D19014

Brieven regering

Stand van zaken vernieuwing C2000, landelijke meldkamerorganisatie en 112 voor doven en slechthorenden

Stand van zaken vernieuwing C2000, landelijke meldkamerorganisatie en 112 voor doven en slechthorenden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) 29 517 Veiligheidsregio’s Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER...

2017D18727

Brieven regering

Toestemming deelname technische briefing capaciteitsmaatregelen zomermaanden gevangeniswezen

Toestemming deelname technische briefing capaciteitsmaatregelen zomermaanden gevangeniswezen. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2017 Hierbij deel ik u mede dat ik toestemming verleen aan de volgende personen om deel...

2017D18838