Brieven regering

Zoekresultaten (4.287)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal

Strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal. kst-28684-279 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de...

2010D27195

Brieven regering

Alcohol- en drugsgebruik als strafverzwaringsgrond bij geweld

Alcohol- en drugsgebruik als strafverzwaringsgrond bij geweld. kst-28684-311 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 311 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN...

2011D15359

Brieven regering

Instelling van een centraal aandeelhoudersregister voor besloten en niet-beursgenoteerde vennootschappen

Instelling van een centraal aandeelhoudersregister voor besloten en niet-beursgenoteerde vennootschappen. aandeelhouders met een (fiscaal) aanmerkelijk belang van 5% of meer van de aandelen. De Belastingdienst heeft inzage in akten. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 32 608, nr...

2012D48590

Brieven regering

Rapport van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen jegens rechters

Rapport van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen jegens rechters. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 861 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van...

2014D23117

Brieven regering

Rapport "Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb en internationale rechstvergelijking"

Rapport "Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb en internationale rechstvergelijking". Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 107 Evaluatie Wet bestuurlijke lus Awb Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van...

2014D45860

Brieven regering

Stand van zaken over adoptiekinderen die het land van herkomst niet mogen uitreizen in verband met visumverplichtingen

Stand van zaken over adoptiekinderen die het land van herkomst niet mogen uitreizen in verband met visumverplichtingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 31 265 Adoptie Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN...

2015D00041

Brieven regering

Stand van zaken over de onderhandelingen in Brussel over de Algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Stand van zaken over de onderhandelingen in Brussel over de Algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. is Nederland geen tegenstander van uitbreiding van de reikwijdte van deze bepaling. Er zit een goed...

2015D03361

Brieven regering

Rapport van politie en OM over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing

Rapport van politie en OM over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 870 Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en internetgegevens Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2015D11735

Brieven regering

Reactie op de petitie ‘Behoud landelijke functie Mentorschap Nederland’

Reactie op de petitie ‘Behoud landelijke functie Mentorschap Nederland’. 2015D18476 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2015 Hierbij doe ik u toekomen mijn reactie op de petitie «Behoud landelijke...

2015D18476

Brieven regering

Rapport 'Tariefregulering in de advocatuur. Onderzoek naar de voor- en nadelen'

Rapport 'Tariefregulering in de advocatuur. Onderzoek naar de voor- en nadelen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 31 753 Rechtsbijstand Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de...

2015D19520

Brieven regering

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie. een financiële tegemoetkoming is uw Kamer eerder bericht dat – gezien de bezuinigingstaakstelling – het niet verantwoord is om met een alternatieve regeling te komen van de met ingang van 1 januari 2013 vervallen...

2015D20153

Brieven regering

Toezegging over de wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) daarmee omgaan en over de voorlichting aan erfgenamen over het aanvaarden van erfenissen

Toezegging over de wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) daarmee omgaan en over de voorlichting aan erfgenamen over het aanvaarden van erfenissen. waarbij meer specifiek wordt ingegaan op...

2015D21295

Brieven regering

Afschrift brief aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) inzake erkenning koepels en samenwerking

Afschrift brief aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) inzake erkenning koepels en samenwerking. 2015D22521 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie...

2015D22521

Brieven regering

Afdoening van diverse toezeggingen en verzoeken over de politie

Afdoening van diverse toezeggingen en verzoeken over de politie. politie-inzet, dit overigens in nauwe samenwerking met de betrokken partners. Voor zover het gaat om het doen van aangifte door reizigers die slachtoffer zijn geworden van een...

2015D23333

Brieven regering

Vervolgstappen van een aantal geselecteerde maatregelen uit de Europese Veiligheidsagenda van de Europese Commissie

Vervolgstappen van een aantal geselecteerde maatregelen uit de Europese Veiligheidsagenda van de Europese Commissie. zult u middels een BNC-Fiche geïnformeerd worden over het standpunt van het kabinet ten aanzien van het nieuwe voorstel. Daarnaast zult u...

2015D23645