Brieven regering

Zoekresultaten (3.873)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Plastic Pacts

Plastic Pacts. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 293 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2024...

2024D05313

Brieven regering

Kabinetsreactie Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’

Kabinetsreactie Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 292 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D05311

Brieven regering

Beleidskader buisleidingen in een multimodaal transportsysteem

Beleidskader buisleidingen in een multimodaal transportsysteem. de vergunningverlening, de communicatie met de omgeving en de ruimtelijke inpassing van het project. In het MIEK13 staan de buisleidingprojecten die op dit moment door het Rijk worden gecoördineerd. Bescherming...

2024D05112

Brieven regering

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over Wijzigingen VN-Reglementen behorend bij Overeenkomstinzake wielvoertuigen (1958)

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over Wijzigingen VN-Reglementen behorend bij Overeenkomstinzake wielvoertuigen (1958). Voornemen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, en met het oog op artikel...

2024D06730

Brieven regering

Voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

Voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9...

2024D05015

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Kostic c.s. over in Europees verband tegen een uitzondering voor pfas in bestrijdingsmiddelen pleiten (Kamerstuk 36410-XII-70) en van de motie van de leden Kostic en Gabriëls over duidelijke etikettering verplicht stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten (Kamerstuk 36410-XII-68)

Appreciatie van de motie van het lid Kostic c.s. over in Europees verband tegen een uitzondering voor pfas in bestrijdingsmiddelen pleiten (Kamerstuk 36410-XII-70) en van de motie van de leden Kostic en Gabriëls over duidelijke etikettering...

2024D04141

Brieven regering

Tijdelijke snelheidsbeperking HSL-Zuid

Tijdelijke snelheidsbeperking HSL-Zuid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 523 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D04096

Brieven regering

Fiche: Verordening en richtlijn herverdeling taken en bevorderen samenwerking EU-agentschappen aangaande chemische stoffen

Fiche: Verordening en richtlijn herverdeling taken en bevorderen samenwerking EU-agentschappen aangaande chemische stoffen. de wijziging van een richtlijn 1 Staff working document SWD (2023) 850 final EUR-Lex – 52023SC0850 – EN – EUR-Lex (europa.eu). Tweede Kamer...

2024D03834

Brieven regering

Fiche: Verordening gemeenschappelijk databestand chemische stoffen

Fiche: Verordening gemeenschappelijk databestand chemische stoffen. het voorliggende voorstel en de twee bijbehorende voorstellen Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common data platform on chemicals, laying down rules to ensure that...

2024D03832

Brieven regering

Verslag informele bijeenkomst van milieuministers d.d. 15 en 16 januari 2024 te Brussel, België

Verslag informele bijeenkomst van milieuministers d.d. 15 en 16 januari 2024 te Brussel, België. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-08 Milieuraad Nr. 931 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de...

2024D03613

Brieven regering

Publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

Publicaties ILT van oktober tot en met december 2023. 2024D03609 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2024 Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en...

2024D03609

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid De Hoop over oplossingen voor de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden (Kamerstuk 29684-240) en van de motie van het lid Van der Plas over alles op alles zetten om te voorkomen dat nachtelijk vervoer vanaf Ameland vervalt (Kamerstuk 36200-XII-87)

Uitvoering van de motie van het lid De Hoop over oplossingen voor de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden (Kamerstuk 29684-240) en van de motie van het lid Van der Plas over alles op alles zetten om...

2024D03358

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de planning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2024

Reactie op verzoek commissie over de planning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2024. een indicatieve planning. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A...

2024D03360

Brieven regering

Stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij

Stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij. : de planuitwerking en verwerving van drie series van schepen: A. de bouw van drie Trailerbare Meetvaartuigen (TMV’s) ter vervanging van enkele eigen vaartuigen en vaartuigen die nu worden ingehuurd; B...

2024D03356