Brieven regering

Zoekresultaten (3.934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brieven regering

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 25 november 2016

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 25 november 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 952 Ter kennisneming voorgelegde Verdragen Nr. 276 BRIEF VAN...

2017D15932

Brieven regering

Advies van Actal over regeldruk rond mainport Schiphol

Advies van Actal over regeldruk rond mainport Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 239 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2017D16041

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over het ontwerpwijziging van de regeling voorkoming verontreiniging door schepen (Kamerstuk 31409-155)

Uitstel beantwoording vragen commissie over het ontwerpwijziging van de regeling voorkoming verontreiniging door schepen (Kamerstuk 31409-155). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 159 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR...

2017D15851

Brieven regering

Jaarverslag 2016 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Jaarverslag 2016 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 Nr...

2017D15418

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Visser, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het bericht ‘Filetaks in Europa voor alle voertuigen’

Reactie op het verzoek van het lid Visser, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het bericht ‘Filetaks in Europa voor alle voertuigen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 21 501-33...

2017D15474

Brieven regering

Geannoteerde agenda Milieuraad van 19 juni 2017

Geannoteerde agenda Milieuraad van 19 juni 2017. de boekhoudregels voor de LULUCF-sector willen bepaalde lidstaten meer beleidsvrijheid over de invulling van de referentieniveaus voor beheerde bossen. Deze referentieniveaus zijn een uitgangspunt in de berekening van CO2...

2017D15376

Brieven regering

Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. is de ruimte om andere beleidskeuzes te maken zeer beperkt. Aan het veiligheidsniveau zoals voorgeschreven in de richtlijn zijn geen concessies gedaan. Op basis van voorgaande wil ik uw Kamer verzoeken om haar...

2017D15185

Brieven regering

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) inzake het International Groundwater Resources Assessment Centre in Nederland als een centrum onder auspiciën van UNESCO (categorie 2); Parijs, 6 december 2016

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) inzake het International Groundwater Resources Assessment Centre in Nederland als een centrum onder auspiciën van UNESCO (categorie...

2017D15005

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op de brief van ir. F. Spaargaren en ing. C. Vroege over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam d.d. 15 februari 2017

Reactie op verzoek commissie op de brief van ir. F. Spaargaren en ing. C. Vroege over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam d.d. 15 februari 2017. 2017D15015 Aan de Voorzitter van de Tweede...

2017D15015

Brieven regering

Nahang wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds in verband met het opnemen van een subsidiegrondslag voor ERTMS en een vervaldatum voor subsidies

Nahang wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds in verband met het opnemen van een subsidiegrondslag voor ERTMS en een vervaldatum voor subsidies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 652 Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System...

2017D14920

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 mei 2017, over het bericht ‘Brussel geeft groen licht Duitse tol’

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 mei 2017, over het bericht ‘Brussel geeft groen licht Duitse tol’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 21...

2017D14425

Brieven regering

Fiche: Mededeling duurzame ontwikkeling van de blauwe economie in het westelijke Middellandse Zeegebied

Fiche: Mededeling duurzame ontwikkeling van de blauwe economie in het westelijke Middellandse Zeegebied. een heel scala aan beleidsterreinen. De onderwerpen in de mededeling betreffen zowel de exclusieve bevoegdheid van de EU (biologische rijkdommen van de zee...

2017D14618

Brieven regering

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 728 Besluit van 26 april 2017, houdende regels in verband met de implementatie van richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen...

2017D14538

Brieven regering

Publicaties ILT van april 2017

Publicaties ILT van april 2017. 2017D14317 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2017 Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2017...

2017D14317

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake consequenties uitstellen of annuleren algemeen overleg MIRT

Reactie op verzoek commissie inzake consequenties uitstellen of annuleren algemeen overleg MIRT. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 Nr. 61 BRIEF...

2017D14252