Brieven regering

Zoekresultaten (3.934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brieven regering

Intrekking van het voorstel van Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen

Intrekking van het voorstel van Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 28 180 Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen) Nr. 6 BRIEF...

2017D21917

Brieven regering

Onderzoek overheidsmaatregelen biokerosine

Onderzoek overheidsmaatregelen biokerosine. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de...

2017D21365

Brieven regering

Uitstel toezending BNC-fiches inzake het Commissievoorstel COM (2017) 286 over ‘Aviation: Open and Connected Europe’ en het voorstel COM (2017) 289 over de bescherming van de mededinging in de luchtvaart

Uitstel toezending BNC-fiches inzake het Commissievoorstel COM (2017) 286 over ‘Aviation: Open and Connected Europe’ en het voorstel COM (2017) 289 over de bescherming van de mededinging in de luchtvaart. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2017D20205

Brieven regering

Verkennend onderzoek ILT naar de aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva

Verkennend onderzoek ILT naar de aanname, opleiding en begeleiding van machinisten van Arriva. vakbekwaamheid en ervaring te beoordelen om zo de juiste begeleiding of aanvullende opleiding aan machinisten te kunnen geven. Reactie Arriva Na het incident...

2017D19569

Brieven regering

Monitoring aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek Dalfsen

Monitoring aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek Dalfsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 214 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede...

2017D19567

Brieven regering

Doelstelling en evaluatie verkoop glyfosaat aan particulieren

Doelstelling en evaluatie verkoop glyfosaat aan particulieren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 392 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2017D19332

Brieven regering

Voortgang routes luchthaven Lelystad

Voortgang routes luchthaven Lelystad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 390 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26...

2017D18868

Brieven regering

Uitstel verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2017,om een brief inzake de toenemende hitte in steden als gevolg van klimaatverandering

Uitstel verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2017,om een brief inzake de toenemende hitte in steden als gevolg van klimaatverandering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017...

2017D18810

Brieven regering

Informatie over toezending van een reactie over een brief en twee rapporten inzake het toekomstige mobiliteitsbeleid

Informatie over toezending van een reactie over een brief en twee rapporten inzake het toekomstige mobiliteitsbeleid. : – De brief d.d. 20 april 2017 van de Mobiliteitsalliantie aan informateur Schippers; – Het rapport «Mobiliteitsvisie, op weg...

2017D18687

Brieven regering

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 28 oktober 2016

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 28 oktober 2016. Tweede Kamer...

2017D18730

Brieven regering

Verslag van de Milieuraad van 19 juni 2017

Verslag van de Milieuraad van 19 juni 2017.

2017D18429

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers op 13 en 14 juli 2017

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers op 13 en 14 juli 2017. technische en niet-technische innovatie voor het verminderen van milieudruk bij de productie en het gebruik van materialen en goederen. Daarbij gaat het onder andere...

2017D18318

Brieven regering

Reactie op het verzoek van de leden Van Aalst en Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017 en 6 juni 2017, over het bericht ‘Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs’

Reactie op het verzoek van de leden Van Aalst en Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017 en 6 juni 2017, over het bericht ‘Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs’. Tweede...

2017D17921

Brieven regering

Publicaties ILT van mei 2017

Publicaties ILT van mei 2017. 2017D18124 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2017 Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2017...

2017D18124

Brieven regering

Controversieelverklaring versus geen onomkeerbare stappen inzake startbeslissingen, milieuzone Utrecht en Marker Wadden

Controversieelverklaring versus geen onomkeerbare stappen inzake startbeslissingen, milieuzone Utrecht en Marker Wadden. de brief over de Marker Wadden de consequenties weten als deze brief pas in het najaar behandeld wordt in plaats van tijdens het algemeen...

2017D17829