Brieven regering

Brieven regering

Stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 33 134 (R1972) Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2017D29213

Brieven regering

Afronding Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek (MAR-L)

Afronding Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek (MAR-L). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2017 Op 28 april 2016 zond ik uw Kamer een brief (Kamerstuk

2017D28779

Brieven regering

Ontwerp van de Subsidieregeling onderwerken graanresten 2018-2022

Ontwerp van de Subsidieregeling onderwerken graanresten 2018-2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 240 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2017 Hierbij bied ik u aan het ontwerp van de

2017D27869

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016. Uitstelbericht Hierbij bericht ik u dat de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu uit het SO over de ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016 (Kamerstuk 30 196, nr. 551) niet voor de gestelde termijn kunnen worden

2017D27696

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 572 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2

2017D27564

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele redactionele wijziging en van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer in verband met enkele technische aanpassingen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele redactionele wijziging en van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer in verband met enkele technische aanpassingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 693

2017D27414

Brieven regering

Publicaties ILT van augustus 2017

Publicaties ILT van augustus 2017. 2017D27398 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2017 Hierbij ontvangt u het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van augustus 2017, zoals aangekondigd in mijn brief van 14 februari 2013 (Kamerstuk 29 984, nr. 386). De publicaties zijn

2017D27398

Brieven regering

Luchtruimvisie

Luchtruimvisie. de tijdelijke situatie tot aan herindeling van het luchtruim. Met de herindeling zal deze route met zekerheid verbeterd kunnen worden. Het gewijzigde routeontwerp is de voorbije dagen op de informatiebijeenkomsten in Gelderland gepresenteerd. Helaas is in de hectiek van de voorbije week verzuimd om de provincie Gelderland en direct

2017D27005

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om toestemming deelname KiM aan kennismakingsbijeenkomst met kennisinstellingen

Reactie op verzoek commissie om toestemming deelname KiM aan kennismakingsbijeenkomst met kennisinstellingen. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2017 Hierbij laat ik u weten dat ik het KiM toestemming heb verleend deel te nemen aan de door u georganiseerde kennismakingsbijeenkomst met

2017D26466

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Uitstel Op 7 september 2017 ontving ik het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, om een brief over de stand van zaken ten aanzien van de Nota naar aanleiding van het nader verslag over de Rijkswet nationaliteit zeeschepen

2017D26476

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2017, over de uitspraak van de rechter over de luchtkwaliteit in Nederland

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2017, over de uitspraak van de rechter over de luchtkwaliteit in Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 256 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter

2017D26430

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2017, over de inname van water door drinkwaterbedrijven

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2017, over de inname van water door drinkwaterbedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 27 625 Waterbeleid Nr. 406 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2017D26071

Brieven regering

Start Beleidsdoorlichting van artikel 22 (Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Milieu)

Start Beleidsdoorlichting van artikel 22 (Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Milieu). het beleid dat valt onder het huidige begrotingsartikel 22: Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s. Dit beleid heeft tot doel om mens en milieu te beschermen tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte veiligheid-,

2017D25900

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over het LVNL-rapport over Lelystad Airport

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over het LVNL-rapport over Lelystad Airport. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 397 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2017 Op 13 september 2017

2017D25647

Brieven regering

Stand van zaken rondom enkele luchtvaartonderwerpen in aanloop van het Algemeen Overleg Luchtvaart op 20 september 2017

Stand van zaken rondom enkele luchtvaartonderwerpen in aanloop van het Algemeen Overleg Luchtvaart op 20 september 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 396 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14

2017D25317

Naar boven