Brieven regering

Zoekresultaten (6.137)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om een intern ADR-onderzoek uit te voeren bij de UHT en CWS

Reactie op verzoek commissie om een intern ADR-onderzoek uit te voeren bij de UHT en CWS. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1295 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de...

2023D41604

Brieven regering

Kabinetsreactie op de motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang (Kamerstuk 36410-21)

Kabinetsreactie op de motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang (Kamerstuk 36410-21). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2023D41611

Brieven regering

Reactie op het signaal “Levens in de wachtstand” van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD)

Reactie op het signaal “Levens in de wachtstand” van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1297 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de...

2023D41600

Brieven regering

Ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2024

Ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2024. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2023–2024 35 574 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering...

2023D41606

Brieven regering

Afronding dribble-out-programma en verkoopopbrengst aandeleninkoopprogramma ABN AMRO

Afronding dribble-out-programma en verkoopopbrengst aandeleninkoopprogramma ABN AMRO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D41327

Brieven regering

Signaal IBTD 'Levens in de wachtstand'

Signaal IBTD 'Levens in de wachtstand'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9...

2023D41091

Brieven regering

Ontwerpbegroting Nederland 2024

Ontwerpbegroting Nederland 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-03 Begrotingsraad Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2023 Hierbij...

2023D41304

Brieven regering

Fiche: Richtlijn Business in Europe: Framework for income taxation

Fiche: Richtlijn Business in Europe: Framework for income taxation. hybridemismatches met derde landen. 14 De bevindingen hiervan zijn gepubliceerd op 7 juli 2023 in het Ambtelijk rapport Aanpak Fiscale Regelingen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 22 112...

2023D41041

Brieven regering

Uitstel toezending BNC-fiche Head Office Taxation Richtlijnvoorstel

Uitstel toezending BNC-fiche Head Office Taxation Richtlijnvoorstel. de volgende richtlijn: − COM 2023 (528): Council Directive on establishing a Head Office Tax system for micro, small and medium sized enterprises and amending Directive 2011/16/EU. Ik streef...

2023D40816

Brieven regering

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023, vervroegde aflossing GLF en jaarrapportage HVF

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023, vervroegde aflossing GLF en jaarrapportage HVF. een rol spelen door een visie te ontwikkelen op de aanpak van deze structurele barrières onder de volgende Europese Commissie...

2023D40797

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, over het verschil in de opbrengst van het belasten van inkoop eigen aandelen in de tekst van de brief (814 mln.) en de tabel (770 mln.)

Reactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, over het verschil in de opbrengst van het belasten van inkoop eigen aandelen in de tekst van de brief (814 mln.)...

2023D40488

Brieven regering

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2023

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1975 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de...

2023D40452

Brieven regering

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Estland

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Estland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1977 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D40554

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC)

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC). de bijeenkomsten van het International Monetary and Financial Committee (IMFC), het Development Committee van de...

2023D40148

Brieven regering

Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante...

2023D40062