Brieven regering

Zoekresultaten (6.141)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023, EFTA-bijeenkomst, EU-voorstel nieuwe eigen middelen

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023, EFTA-bijeenkomst, EU-voorstel nieuwe eigen middelen. een rol spelen door een visie te ontwikkelen op de aanpak van deze structurele barrières onder de volgende Europese Commissie. EFTA-bijeenkomst...

2023D45011

Brieven regering

Fiche: Richtlijn Verrekenprijzen

Fiche: Richtlijn Verrekenprijzen. dit hoofdzakelijk multinationale ondernemingen die in twee of meer landen opereren. Het voorstel leidt ertoe dat lidstaten er op gelijke wijze aan gehouden zijn ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende transacties van gelieerde lichamen...

2023D45056

Brieven regering

Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) voor oud-militairen

Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) voor oud-militairen. de fiscale behandeling kom ik tot de conclusie dat er voor de BIV-gerechtigden niets verandert. Voordat ik op de inhoud in ga, wil ik in vervolg op het vragenuur ook schriftelijk...

2023D44585

Brieven regering

Totaaloverzicht appreciaties over de ingediende moties en amendementen

Totaaloverzicht appreciaties over de ingediende moties en amendementen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 116 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan...

2023D44463

Brieven regering

Nazending beslisnota's inzake Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO

Nazending beslisnota's inzake Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2023 Op maandag 23 oktober 2023 heeft uw Kamer een brief ontvangen over het schuldhulpverleningsaanbod...

2023D44150

Brieven regering

Appreciatie amendementen pakket Belastingplan 2024

Appreciatie amendementen pakket Belastingplan 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van...

2023D44137

Brieven regering

Aangepaste instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie

Aangepaste instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1313 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2023 Hierbij...

2023D44370

Brieven regering

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024. worden Nederlandse bedrijven met de fiscale wijzigingen meer gestimuleerd om te verduurzamen dan bedrijven in Duitsland en België, indien deze...

2023D44087

Brieven regering

Beantwoording vragen gesteld tijdens het tweede wetgevingsoverleg 'Het pakket Belastingplan 2024' van 23 oktober 2023

Beantwoording vragen gesteld tijdens het tweede wetgevingsoverleg 'Het pakket Belastingplan 2024' van 23 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 120...

2023D43954

Brieven regering

Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen en communicatie rondom einddatum

Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen en communicatie rondom einddatum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1301 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D43829

Brieven regering

Ontwikkelingen rondom Pijler 1

Ontwikkelingen rondom Pijler 1. niet het multilateraal instrument om de subject-to-tax-rule te implementeren (STTR MLI). 4 Https://www.oecd.org/tax/beps/multilateral-convention-to-implement-amount-a-of-pillarone.html. kst-25087-322 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 25 087, nr. 322 1 landen om nieuwe

2023D43838

Brieven regering

Nazending beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) (Kamerstuk 26234-282)

Nazending beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) (Kamerstuk 26234-282). 2023D43835 Aan de Voorzitter...

2023D43835

Brieven regering

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023, vervroegde aflossing GLF en jaarrapportage HVF (Kamerstuk 21501-07-1979)

Nazending beslisnota's bij Kamerbrief antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023, vervroegde aflossing GLF en jaarrapportage HVF (Kamerstuk 21501-07-1979). 2023D43699 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D43699

Brieven regering

Werkprogramma IBTD 2024

Werkprogramma IBTD 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst 31 934 Douane Nr. 1316 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23...

2023D43732

Brieven regering

Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO

Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting 31 066 Belastingdienst Nr. 728 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de...

2023D43669