Brieven regering

Zoekresultaten (1.515)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Commissierapport inzake het opschortingsmechanisme voor visumvrijstelling

Kabinetsappreciatie Commissierapport inzake het opschortingsmechanisme voor visumvrijstelling. de acht landen die de dialogen over visumliberalisering volgens de visum-roadmaps (voor kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan) en visum-actieplannen (voor drie landen van het Oostelijk Partnerschap, inmiddels ook (potentiële)...

2022D56457

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022

Verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-20 Europese Raad Nr. 1899 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE...

2022D56253

Brieven regering

Verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022

Verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-20 Europese Raad Nr. 1900 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2022D55925

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 22 november 2022

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 22 november 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-08 Milieuraad Nr. 888 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan...

2022D55961

Brieven regering

Kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid

Kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 393 Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2022D55043

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2577 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2022D55216

Brieven regering

Geannoteerde agenda Europese Raad en EU-ASEAN Top van 14, 15 en 16 december 2022

Geannoteerde agenda Europese Raad en EU-ASEAN Top van 14, 15 en 16 december 2022. de economische ontwikkelingen is de verwachting dat de regeringsleiders tijdens de ER zullen spreken over de implementatie van de conclusies van de...

2022D53299

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022. de economische ontwikkelingen is de verwachting dat de regeringsleiders tijdens de ER zullen spreken over de implementatie van de conclusies van de ER van 20-21...

2022D51638

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022

Geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-20 Europese Raad Nr. 1873 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede...

2022D50918

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2554 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan...

2022D49858

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de procedure en inhoud van het EU-uitbreidingsproces

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de procedure en inhoud van het EU-uitbreidingsproces. 2022D48860 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2022 Graag bied ik u hierbij de...

2022D48860

Brieven regering

Fiche: Mededeling handhaving EU-recht

Fiche: Mededeling handhaving EU-recht. , geldt dat de rijksoverheid, alsmede de medeoverheden en handhavende instanties als agentschappen en toezichthouders, wet- en regelgeving op basis van een EU-voorstel op dezelfde manier handhaaft als wetgeving die nationaal tot...

2022D48602

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 22 november 2022 in Brussel

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (RAZ) van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 22 november 2022 in Brussel. de eerste vraag van het discussiestuk zal Nederland haar primaire standpunt ten aanzien van cohesiebeleid herhalen...

2022D47331

Brieven regering

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2022

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2022. migratie heeft Kosovo vooruitgang geboekt op het gebied van migratiemanagement. De Commissie geeft als voorbeeld de snelle reactie op een mogelijke toestroom van Oekraïners door de Russische agressie middels de opschorting van een...

2022D47076

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022. onder andere aanhoudende zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak, corruptie en belangenverstrengeling, ruimte voor het maatschappelijk middenveld, gelijke rechten voor minderheden, vrijheid van onderwijs en mediavrijheid...

2022D46827