Brieven regering

Zoekresultaten (1.515)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Windsor Raamwerk

Kabinetsappreciatie Windsor Raamwerk. hier geen nieuwe afspraken, maar enkel een verduidelijking richting belanghebbenden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 35 393, nr. 51 6 Het kabinet heeft een positieve grondhouding tegenover deze verduidelijking en zal zich blijvend inzetten...

2023D10952

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023. een bredere versoepeling. Hiervoor is eerst een nadere probleemanalyse nodig. Bovendien moet het gelijk speelveld worden gewaarborgd. Daarnaast zet het kabinet in op flexibilisering en...

2023D09827

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2614 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D08184

Brieven regering

Verslag buitengewone Europese Raad van 9 februari 2023

Verslag buitengewone Europese Raad van 9 februari 2023. , spraken de leden van de ER hun volle steun uit voor Frontex. Het Europees grensagentschap ondersteunt lidstaten bij grensbeheer, bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terugkeer. Ook riepen...

2023D06957

Brieven regering

Staat van de Unie 2023

Staat van de Unie 2023. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2022–2023 36 259 Staat van de Europese Unie 2023 A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D05711

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023

Verslag Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2607 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2023D05504

Brieven regering

Fiche: Wijziging Statuut Hof van Justitie

Fiche: Wijziging Statuut Hof van Justitie. een verzoek van het Hof van Justitie (hierna: Hof) tot wijziging van het Statuut van het Hof1. In het Statuut zijn de belangrijkste regels voor de werking van het Hof...

2023D05539

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023. een bredere versoepeling. Hiervoor is eerst een nadere probleemanalyse nodig. Het gelijk speelveld moet worden gewaarborgd. Europees Semester Naar verwachting zal het Zweeds voorzitterschap een...

2023D05503

Brieven regering

Toestemming voor een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Stockholm over het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie

Toestemming voor een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Stockholm over het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie. 2023D05557 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2023 Met verwijzing naar...

2023D05557

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2022. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo vierde kwartaal 2022 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht. kst-21109-259 ISSN 0921 -...

2023D04382

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023

Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023. een bredere versoepeling. Hiervoor is eerst een nadere probleemanalyse nodig. Bovendien moet het gelijk speelveld op de interne markt worden gewaarborgd. Migratie Tijdens...

2023D04375

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een update van het overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in parlementair jaar 2022-2023 aan de vaste commissie voor Europese Zaken te doen toekomen

Reactie op verzoek commissie over een update van het overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in parlementair jaar 2022-2023 aan de vaste commissie voor Europese Zaken te doen toekomen. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D03310

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023. een bredere versoepeling. Hiervoor is eerst een nadere probleemanalyse nodig. Bovendien moet het gelijk speelveld worden gewaarborgd. Migratie Mede op verzoek van Nederland is migratie...

2023D03035

Brieven regering

Nederlandse inzending op de vragenlijst van de Europese Commissie in het kader van de toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2023

Nederlandse inzending op de vragenlijst van de Europese Commissie in het kader van de toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken 29...

2023D02567

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over aandringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om de vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno-Karabach te staken (Kamerstuk 21501-20-1880)

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over aandringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om de vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno-Karabach te staken (Kamerstuk...

2022D56883