Brieven regering

Zoekresultaten (1.515)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2689 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2023D29416

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023. de herziening van het Europees begrotingsraamwerk zal de ER mogelijk kort van gedachten wisselen en het belang van de herziening voor de Europese economie...

2023D28196

Brieven regering

Reactie op de berichtgeving inzake de bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije

Reactie op de berichtgeving inzake de bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije. de middelen gekoppeld aan deze specifieke programma’s, ook om die reden niet wordt voldaan aan de horizontale randvoorwaarde. Hongarije kan pas (gedeeltelijke) aanspraak maken...

2023D25854

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Algemene Zaken van 27 juni 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar...

2023D25771

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] VERSLAG...

2023D25282

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2665 BRIEF VAN DE MINISTER...

2023D24567

Brieven regering

Ambtelijke ondersteuning door de Nederlandse ambassades in Belgrado en Pristina bij de voorbereiding en tijdens het bezoek van de commissie aan Servië en Kosovo van 3 t/m 7 oktober 2023

Ambtelijke ondersteuning door de Nederlandse ambassades in Belgrado en Pristina bij de voorbereiding en tijdens het bezoek van de commissie aan Servië en Kosovo van 3 t/m 7 oktober 2023. 2023D24195 Aan de Voorzitter van de...

2023D24195

Brieven regering

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan technische briefing over de mid-term review van het Meerjarig Financieel Kader

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan technische briefing over de mid-term review van het Meerjarig Financieel Kader. Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor EU-zaken van 11 mei 2023, met kenmerk: 2023Z07820/2023D19514, verleen...

2023D23353

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023. onder andere versterking van grensbeheer door middel van aanvullende financiering en samenwerking van Frontex met derde landen, intensivering van partnerschappen met landen van herkomst en...

2023D21141

Brieven regering

Jaarbericht 2022. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

Jaarbericht 2022. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 Nr. 88...

2023D20048

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2023

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2023. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo eerste kwartaal 2023 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht. kst-21109-260 ISSN 0921 -...

2023D18276

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een gesprek over het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie

Toestemming voor deelname aan een gesprek over het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie. 2023D16705 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2023 Met verwijzing naar het verzoek van de...

2023D16705

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023

Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-20 Europese Raad Nr. 1949 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2023D13962

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023. het Europees Semester werd overeengekomen dat de ER zowel de beleidsprioriteiten uit de Annual Sustainable Growth Survey (ASGS)4 2023 als de raadsaanbevelingen over het economisch beleid...

2023D12242

Brieven regering

Geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023

Geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023. de verwachte wetgevende voorstellen van de Commissie voor aanpassing van de bestaande relevante richtlijnen en verordeningen en eventuele nieuwe richtlijnen en 20 Kamerstuk 22...

2023D10939