Brieven regering

Zoekresultaten (1.515)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan. Op 8 november jl. presenteerde de Europese Commissie het jaarlijkse uitbreidingspakket.1 Naast een algemene mededeling over het uitbreidingsbeleid bevat het pakket landenrapportages over de tien (potentiële) kandidaat-lidstaten: Albanië...

2023D47781

Brieven regering

Staat van de Europese Unie 2024

Staat van de Europese Unie 2024. Hierbij bied ik u de Staat van de Unie 2024 aan. Deze opent met een chapeau waarin het kabinet reflecteert op de belangrijkste uitdagingen voor de EU in 2024. Vervolgens...

2023D47771

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot [Ondertekenaar 2] VERSLAG VAN...

2023D47596

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesie van 28 en 29 september 2023

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesie van 28 en 29 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-08 Milieuraad Nr. 914 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT...

2023D46660

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 in Brussel. de geografische focus is het momenteel zo dat cohesiemiddelen voornamelijk worden toebedeeld aan regio’s op basis van hun BBP per hoofd. Er ontstaat...

2023D46546

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023

Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1976 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2023D45553

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023. proces als inhoud. Voor het kabinet staat voorop dat de EU een sterke en legitieme actor moet blijven, waarin de rechtsstaat en grondrechten worden gerespecteerd...

2023D45490

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q3 2023

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken Q3 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3824 BRIEF...

2023D45304

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2775 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D45229

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023. de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo derde kwartaal 2023 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht. kst-21109-263 ISSN 0921 -...

2023D45050

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 26 en 27 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1974 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan...

2023D43654

Brieven regering

Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023

Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 17 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-20 Europese Raad Nr. 1975 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D43541

Brieven regering

Verslag van de Europese Politieke Gemeenschap en de Informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023

Verslag van de Europese Politieke Gemeenschap en de Informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023. het belang van het versterken van het politiek-economische fundament en het geopolitiek handelingsvermogen van de Unie, naast het afbouwen...

2023D42893

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023. vindt het kabinet een gecoördineerde aanpak cruciaal voor een duurzame wederopbouw en het politieke vredesproces. Nederland steunt de oproep van de VN tot meer samenwerking...

2023D41349

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2717 BRIEF VAN DE BUITENLANDSE ZAKEN...

2023D41135