Brieven regering

Zoekresultaten (3.878)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen inzake Invest-NL

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen inzake Invest-NL. Afschrift Door de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer zijn naar aanleiding van mijn brief van 5 september 20171 over ‘Beantwoording...

2017D30100

Brieven regering

Laagpathogene vogelgriepuitbraak in Zeeland

Laagpathogene vogelgriepuitbraak in Zeeland. waarschijnlijk laag pathogene aviaire influenza (LPAI). Op het bedrijf zijn ongeveer 41.500 leghennen aanwezig. In een gebied met een straal van 1 en 3 km rond het besmette bedrijf zijn geen andere...

2017D28994

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de meervalwerkgroep te Ospel inzake de gang van zaken rond verstrekking van innovatiesubsidie voor de kweek van tilapia

Reactie op verzoek commissie over de brief van de meervalwerkgroep te Ospel inzake de gang van zaken rond verstrekking van innovatiesubsidie voor de kweek van tilapia. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2017D28693

Brieven regering

Toelichting op artikel 86f van de Elektriciteitswet

Toelichting op artikel 86f van de Elektriciteitswet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 33 252 Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2017D28269

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen voor digitale radio-omroep uit DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen

Reactie op verzoek commissie om met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen voor digitale radio-omroep uit DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen. hier vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio, die op verzoek...

2017D28308

Brieven regering

Kwartaaloverzicht op consultaties van de Europese Commissie juli-september 2017

Kwartaaloverzicht op consultaties van de Europese Commissie juli-september 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2017D28309

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport van TNO “Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland"

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport van TNO “Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland". Tweede...

2017D27699

Brieven regering

Reactie verzoek commissie over een afschrift van de brief aan mevrouw De B. met betrekking tot zorgen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat

Reactie verzoek commissie over een afschrift van de brief aan mevrouw De B. met betrekking tot zorgen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat. -. Afschrift Directoraat-generaal Agro en Natuur Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Ons kenmerk...

2017D27727

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake informatie ten behoeve van de jaarplanning

Reactie op verzoek commissie inzake informatie ten behoeve van de jaarplanning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F)...

2017D27387

Brieven regering

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017. . Het beheer van de gedeelde bestanden moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen en principes van het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Ik ben daarom van mening dat de...

2017D27350

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over digitalisering van de infrastructuur

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over digitalisering van de infrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 26 643...

2017D27207

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2017D27140

Brieven regering

Advies “Onmisbare schakels – de toekomst van het toepassingsgericht onderzoek” van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Advies “Onmisbare schakels – de toekomst van het toepassingsgericht onderzoek” van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 291 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2017D26481

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Tijdelijk Besluit Postbezorgers

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Tijdelijk Besluit Postbezorgers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan...

2017D26280

Brieven regering

Verslag van de informele Landbouwraad van 3 tot 5 september 2017

Verslag van de informele Landbouwraad van 3 tot 5 september 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1040 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van...

2017D25988