Brieven regering

Zoekresultaten (2.847)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

De fundamentele kennisbasis metrologie

De fundamentele kennisbasis metrologie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 288 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli...

2017D21158

Brieven regering

Reactie op brief inzake wijzigingen in ISDE-subsidie per 1 juli 2017

Reactie op brief inzake wijzigingen in ISDE-subsidie per 1 juli 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 262 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van...

2017D21155

Brieven regering

Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)

Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg). het aantal (nieuwe) gevoelige bestemmingen in de magneetveldzone van de nieuwe hoogspanningsverbinding scoort het meest gedragen tracé minder goed dan sommige andere tracéalternatieven. De zogenoemde vrije tracés, die...

2017D21096

Brieven regering

Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). de prioritering constateert de NCG op basis van de nieuwe pga-contourenkaart van KNMI dat de 0,2g pga-contour geen noemenswaardige verandering...

2017D21074

Brieven regering

Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades

Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 529...

2017D20615

Brieven regering

Verslag van de Energieraad van 26 juni 2017

Verslag van de Energieraad van 26 juni 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 660 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van...

2017D20608

Brieven regering

Permanente openstelling BMKB voor niet-banken

Permanente openstelling BMKB voor niet-banken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6...

2017D20636

Brieven regering

Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen

Beoordeling SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 529 Gaswinning Nr. 359 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2017D20186

Brieven regering

Tweede openstelling SDE+ 2017

Tweede openstelling SDE+ 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2017D20142

Brieven regering

Voortgang Nota Mobiele Communicatie

Voortgang Nota Mobiele Communicatie. bijvoorbeeld het reserveren van frequenties voor specifieke categorieën van partijen of het stellen van beperkingen aan het maximum aantal frequenties dat partijen mogen bezitten («spectrumcaps»). Ook van belang is dat frequenties daadwerkelijk...

2017D20080

Brieven regering

Tweede voortgangsrapportage Retailagenda

Tweede voortgangsrapportage Retailagenda. bijna 800 mensen. Evaluatie mobiliteitscentra Aangezien er tot op heden vanuit de «Doorstart naar nieuw werk»maatregelen nog geen mobiliteitscentrum is opgezet, ligt een evaluatie niet in de rede. Dit wordt pas opportuun zodra...

2017D19986

Brieven regering

Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied

Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 479 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2017D19897

Brieven regering

Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten

Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 24 095 Frequentiebeleid Nr. 417 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28...

2017D19204

Brieven regering

Aanpak tenders windenergie op zee

Aanpak tenders windenergie op zee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2017D19328

Brieven regering

Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject)

Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 510 Energierapport Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2017D19097