Brieven regering

Zoekresultaten (314)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Brieven regering

Update en voortgangsrapportage Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

Update en voortgangsrapportage Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 709 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN...

2020D26169

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport van Amnesty International over massasurveillance

Reactie op verzoek commissie over het rapport van Amnesty International over massasurveillance. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 724 BRIEF VAN DE...

2020D51904

Brieven regering

Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 735 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de...

2020D51977

Brieven regering

Raadsconclusies over rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs

Raadsconclusies over rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 729 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede...

2020D52328

Brieven regering

Jaarrapportage artikel 18 – Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Jaarrapportage artikel 18 – Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees parlement...

2020D52314

Brieven regering

Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling

Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 728 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de...

2020D52486

Brieven regering

Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)

Voortgang van het Digital Trust Center (DTC). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 742 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de...

2020D52739

Brieven regering

Governance van het cybersecuritystelsel en de bescherming van vitale infrastructuur

Governance van het cybersecuritystelsel en de bescherming van vitale infrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 732 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter...

2020D53323

Brieven regering

Reactie op Bureau ICT-toetsing (BIT) programma AZ Next

Reactie op Bureau ICT-toetsing (BIT) programma AZ Next. de vervanging van IT-componenten die vanwege hun levensduur een continuïteits risico voor het primair proces dreigen te vormen. Verstevig de programmaorganisatie en maak een goede planning Het BIT...

2020D53504

Brieven regering

Uitkomsten verkenning wettelijke bevoegdheden digitale weerbaarheid en beleidsreacties WODC-rapporten

Uitkomsten verkenning wettelijke bevoegdheden digitale weerbaarheid en beleidsreacties WODC-rapporten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 738 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van...

2021D04778

Brieven regering

Voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst

Voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 739 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter...

2021D05335

Brieven regering

Recente ontwikkelingen rondom de hack op het Amerikaanse bedrijf SolarWinds

Recente ontwikkelingen rondom de hack op het Amerikaanse bedrijf SolarWinds. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 740 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter...

2021D05364

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245)

Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245). 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 256 Brief van de Staatssecretaris...

2021D05856

Brieven regering

Visiebrief digitale identiteit

Visiebrief digitale identiteit. personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. 2. Het verkrijgen en het gebruik van een digitale (bron)identiteit is eenvoudig en intuïtief. 3. Mensen die moeite hebben met het gebruik van een...

2021D06488

Brieven regering

Fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act)

Fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act). krijgt de Commissie zelfstandig bevoegdheden om toezicht te houden en handhavend op te treden, naast de DDC van het land waar de tussenTweede Kamer...

2021D06769