Brieven regering

Zoekresultaten (3.792)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Gevolgen uitspraak hof van justitie inzake milieustrafrecht

Gevolgen uitspraak hof van justitie inzake milieustrafrecht. de rol van het Nederlandse parlement, het instemmingsrecht op grond van artikel 3 van de Goedkeuringswet voor het Verdrag van Nice alleen van toepassing op besluitvorming in de derde...

2007D00309

Brieven regering

Reactie op het rapport 'Inzet met instemming'

Reactie op het rapport 'Inzet met instemming'. kst100000.2s.pdf. 30 162 Onderzoek NATO Response Force Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN DEFENSIE EN VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de...

2008D04587

Brieven regering

Vervolgadviesaanvraag over uitzending van militairen

Vervolgadviesaanvraag over uitzending van militairen. 30 162 Onderzoek NATO Response Force Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 december...

2008D04588

Brieven regering

Toezending reactie op twee rapporten

Toezending reactie op twee rapporten. 30 162 Onderzoek NATO Response Force Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober...

2008D04590

Brieven regering

Consulaire bijstand aan gedetineerden

Consulaire bijstand aan gedetineerden. de consulaire bijstand aan gedetineerden. Algemene regels ten aanzien van onze bijstand zijn moeilijk te stellen. Lokale detentieomstandigheden verschillen immers van land tot land, vaak ook zelfs van detentie-instelling tot detentie-instelling. Als...

2008D01065

Brieven regering

Nederlandse doelstelling om tot en met 2015 in totaal 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot schoon drinkwater én verbeterde sanitaire voorzieningen te voorzien

Nederlandse doelstelling om tot en met 2015 in totaal 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot schoon drinkwater én verbeterde sanitaire voorzieningen te voorzien. hier een raming die op basis van de gerealiseerde macro- en sectorsteun...

2008D02380

Brieven regering

Rapport 'Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006, Evaluatie van de bilaterale samenwerking'

Rapport 'Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006, Evaluatie van de bilaterale samenwerking'. ook het streven naar een eerlijk en open wereldhandelssysteem. Het doet deugd dat in dit verband de initiatieven van Nederland voor een verbeterde markttoegang van Afrikaanse...

2008D01068

Brieven regering

Reisverslag Sudan

Reisverslag Sudan. nu hoe met de (olierijke) gebieden Abyei, Blue Nile en Zuid-Kordofan (ook wel de «drie gebieden» genoemd) moet worden omgegaan. Zo is het interim-bestuur voor Abyei nog steeds niet benoemd en gaat de ontplooiing...

2008D01036

Brieven regering

Uitvoering van motie 31 200 V, nr. 57 over de opvang en rechtspositie van weeskinderen.

Uitvoering van motie 31 200 V, nr. 57 over de opvang en rechtspositie van weeskinderen.. 5 miljoen Euro. Het geld zal gebruikt worden voor programma’s die de rechtspositie van kinderen verbetert (o.a. geboorteregistratie), alsook voor programma’s...

2008D01067

Brieven regering

Voortzetting van de militaire bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak

Voortzetting van de militaire bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak. 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede...

2008D02234

Brieven regering

Regeringsreactie op onder meer het rapport Inzet met instemming - De rol van de Tweede Kamer bij het uitzenden van militairen

Regeringsreactie op onder meer het rapport Inzet met instemming - De rol van de Tweede Kamer bij het uitzenden van militairen. het de werkgroep «NATO Response Force» en haar rapport «Inzet met instemming – De rol...

2008D04591

Brieven regering

Een regeling voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO)

Een regeling voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO). 31 200 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van...

2008D01063

Brieven regering

De inzet van de Nederlandse regering bij de behandeling van zaken die verband houden met dienstweigering in Turkije door de Raad van Europa

De inzet van de Nederlandse regering bij de behandeling van zaken die verband houden met dienstweigering in Turkije door de Raad van Europa. , wordt geen ontheffing verleend aan beroepsmilitairen in landen waar de dienstplicht is...

2007D00397

Brieven regering

Notitie landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Notitie landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.. kst118293.2s.pdf. dit 80%, Zuidelijk Azië 85%, Oost Azië 63% en Latijns Amerika/Caraïben 47%. Het behalen van de MDG’s is dus meer dan evenredig afhankelijk van het bereiken van...

2008D01058

Brieven regering

Komst van een notitie over het partenariaat als samenwerkingsvorm van de Europese Unie

Komst van een notitie over het partenariaat als samenwerkingsvorm van de Europese Unie. 31 202 Staat van de Europese Unie 2007–2008 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER EN...

2008D01073