Brieven regering

Brieven regering

Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016

Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016. , bevat de overeenkomst naar het oordeel van de regering geen eenieder verbindende bepalingen in de zin van artikel 93 en 94...

2019D10177

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar is door het verlies aan biodiversiteit

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar is door het verlies aan biodiversiteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2019D13475

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door...

2019D17471

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2019D18440

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35300-43)

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35300-43). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief...

2019D46415

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de Nederlandse reactie op de Raadpleging inzake het EU-Africa Global Health Partnership (voorheen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP)

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de Nederlandse reactie op de Raadpleging inzake het EU-Africa Global Health Partnership (voorheen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020...

2020D02556

Brieven regering

Jaarplanning 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jaarplanning 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER...

2020D02561

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen (Kamerstuk 32735-278)

Reactie op de motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen (Kamerstuk 32735-278). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid...

2020D04079

Brieven regering

Schriftelijke reactie op een aantal elementen van de goedkeuringswet voor het Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada (CETA)

Schriftelijke reactie op een aantal elementen van de goedkeuringswet voor het Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada (CETA). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 154 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te...

2020D06402

Brieven regering

Nieuwe jongerenstrategie ‘Youth at heart’

Nieuwe jongerenstrategie ‘Youth at heart’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

2020D06613

Brieven regering

Reactie op moties aangaande het wapenexportbeleid

Reactie op moties aangaande het wapenexportbeleid. waarvan de status wordt veranderd naar een land waaraan niet mag worden geleverd (Kamerstuk 22 054, nr. 322). Deze motie wordt opgevat als ondersteuning van het kabinetsbeleid, omdat ook nu...

2020D07739

Brieven regering

Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Versterking Maatschappelijk Middenveld van 14 november 2019

Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Versterking Maatschappelijk Middenveld van 14 november 2019. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 105...

2020D07735

Brieven regering

Humanitaire Hulp en Diplomatie 2019 - 2020

Humanitaire Hulp en Diplomatie 2019 - 2020. data-gebruik. 3. 2019–2020: humanitaire hulp & diplomatie De uitvoering van het vernieuwde beleid betekende in 2019 een stevige inzet op de financiële en inhoudelijke ondersteuning van crisis-response, op diplomatieke...

2020D08639

Brieven regering

Toetsing aangescherpt wapenexportbeleid Turkije

Toetsing aangescherpt wapenexportbeleid Turkije. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 325 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2020D09496

Brieven regering

Internationale inzet bosbehoud en bosherstel

Internationale inzet bosbehoud en bosherstel. een pilotproject om een mechanisme voor het terugdringen van legale ontbossing te testen, inclusief compensatie van boeren (die – bij opschaling – uit private bronnen gefinancierd zou moeten worden). Andere ondersteuning...

2020D09620