Brieven regering

Brieven regering

Voorstel voor de verlenging en verdieping van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit Moldavië

Voorstel voor de verlenging en verdieping van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit Moldavië. een verdubbeling van de tariefquota voor verse tomaten, knoflook, druivensap, appels en kersen. De overige twee tariefquota voor druiven en pruimen zijn...

2023D26628

Brieven regering

Voorlopig akkoord anti-dwang instrument

Voorlopig akkoord anti-dwang instrument. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3714 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan...

2023D26005

Brieven regering

Update mogelijkheid om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden

Update mogelijkheid om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland...

2023D25715

Brieven regering

Nederlandse reactie op nieuwe anti-lhbtiq+-wet Oeganda, waaronder niet hervatten steun aan Justice, Law and Order-sector

Nederlandse reactie op nieuwe anti-lhbtiq+-wet Oeganda, waaronder niet hervatten steun aan Justice, Law and Order-sector. een anti-lhbtiq+-wet die fundamentele mensenrechten schendt, in het bijzonder de gelijke rechten van lhbtiq+-personen. Geen steun voor Justice, Law and Order-sector...

2023D25301

Brieven regering

Uitstel opvolging motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32)

Uitstel opvolging motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVII Vaststelling...

2023D24984

Brieven regering

Fraudemelding binnen BHOS, volgnummer 22-77

Fraudemelding binnen BHOS, volgnummer 22-77. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR...

2023D24460

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 mei 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 mei 2023. de verdieping van de bilaterale handelsrelatie werken de EU en de VS onder andere aan een institutionele dialoog over groene subsidies, de Clean Energy Incentives...

2023D24187

Brieven regering

Afrikastrategie 2023-2032

Afrikastrategie 2023-2032. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 237 Afrika-beleid Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D22963

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3688 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de...

2023D22671

Brieven regering

Onderzoek naar Nederlands belangen bij faciliteren van handel in milieugoederen en -diensten

Onderzoek naar Nederlands belangen bij faciliteren van handel in milieugoederen en -diensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 59...

2023D22260

Brieven regering

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte. de uitvoer van programmatuur, technologie en technische assistentie, voor radar- en C3-systemen t.w.v. € 69.000.000,–. De tweede vergunning betreft de uitvoer van communicatiesystemen, bijbehorende technologie en technische assistentie...

2023D22014

Brieven regering

Exportbeperkende maatregelen tegen Iran en samenwerking binnen de EU

Exportbeperkende maatregelen tegen Iran en samenwerking binnen de EU. (122 miljoen euro).1 De Nederlandse export naar Iran (incl. wederuitvoer) bestond in de eerste tien maanden van vorig jaar hoofdzakelijk uit voedingsmiddelen en plantaardige producten (EUR 61...

2023D21688

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het verslag van het werkbezoek van minister-president Mark Rutte aan Brazilië van 8 t/m 10 mei 2023

Reactie op verzoek commissie over het verslag van het werkbezoek van minister-president Mark Rutte aan Brazilië van 8 t/m 10 mei 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat...

2023D21646

Brieven regering

Non-paper externe dimensies Critical Raw Materials Act (CRMA)

Non-paper externe dimensies Critical Raw Materials Act (CRMA). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3690 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE...

2023D21401

Brieven regering

Uitkomst onderhandelingen van de Inflation Reduction Act Task Force van de Europese Unie en de Verenigde Staten (EU-VS IRA Task Force)ce

Uitkomst onderhandelingen van de Inflation Reduction Act Task Force van de Europese Unie en de Verenigde Staten (EU-VS IRA Task Force)ce. bijvoorbeeld belastingvoordelen voor producenten van hernieuwbare energie (zgn. clean energy credit). In hoeverre deze gesprekken...

2023D21526