Brieven regering

Brieven regering

Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”

Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 396 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D38918

Brieven regering

Aardbeving in Marokko en storm Daniël in Libië

Aardbeving in Marokko en storm Daniël in Libië. een brede inzet met focus op voedselhulp, onderdak, gezondheidszorg (waaronder mentale gezondheid en psychosociale steun), water en sanitaire voorzieningen, en cash-ondersteuning voor de zwaarst getroffenen. Op 14 september...

2023D38424

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 263 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan...

2023D38459

Brieven regering

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024...

2023D37941

Brieven regering

Aardbeving in Marokko

Aardbeving in Marokko. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

2023D36360

Brieven regering

Besluitvorming EU-Angola Sustainable Investment Facilitation Agreement

Besluitvorming EU-Angola Sustainable Investment Facilitation Agreement. het een EU-only akkoord. Dat betekent dat aan EU-zijde enkel de EU partij wordt bij het akkoord. Een akkoord wordt EU-only gesloten als het geheel binnen de exclusieve bevoegdheden van...

2023D36091

Brieven regering

Stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliën

Stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliën. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)...

2023D35893

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32)

Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32). het centreren van de verantwoordelijkheden bij het Ministerie van JenV...

2023D34948

Brieven regering

Voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel (APS)

Voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel (APS). 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3755 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de...

2023D34730

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van...

2023D34358

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake Engelstalige versie van de Afrikastrategie

Reactie op verzoek commissie inzake Engelstalige versie van de Afrikastrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 237 Afrika-beleid Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de...

2023D34150

Brieven regering

Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid

Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid. . Nederland geeft dan zonder inhoudelijke toetsing een uitvoervergunning af. Hetzelfde doet Nederland voor de uitvoer van componenten t.b.v. het F-35-project waarbij de...

2023D32804

Brieven regering

Inspanningen op het gebied van aanpak van Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH)

Inspanningen op het gebied van aanpak van Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar...

2023D32401

Brieven regering

Appreciatie van het amendement van het lid Van der Lee c.s. over het maximeren van de bijdrage aan eerstejaarsopvang uit het OS-budget en het compenseren van het exces ten behoeve van voedselzekerheid (Kamerstuk 36350-XVII-5)

Appreciatie van het amendement van het lid Van der Lee c.s. over het maximeren van de bijdrage aan eerstejaarsopvang uit het OS-budget en het compenseren van het exces ten behoeve van voedselzekerheid (Kamerstuk 36350-XVII-5). Tweede Kamer...

2023D31468

Brieven regering

Tweede steunpakket Oekraïne 2023

Tweede steunpakket Oekraïne 2023. onder andere steun aan maatregelen om de export van Oekraïense producten te vergemakkelijken via Solidarity Lanes en de verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten.5 Ik zal uw Kamer...

2023D30270