Brieven regering

Brieven regering

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek Tijdelijke commissie Digitale Toekomst

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek Tijdelijke commissie Digitale Toekomst. 2020D05635 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2020 In de brief van 28 januari jongstleden heeft de vaste commissie voor Justitie...

2020D05635