Brieven regering

Brieven regering

Stand van zaken kabinetsreactie briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV en reactie op motie van het lid Voordewind c.s. over het AIV-advies als leidraad gebruiken (Kamerstuk 33625-311)

Stand van zaken kabinetsreactie briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV en reactie op motie van het lid Voordewind c.s. over het AIV-advies als leidraad gebruiken (Kamerstuk 33625-311). . Het kabinet wil...

2020D26965

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020. een ophoging van het huidige MFK. Met betrekking tot het volgende MFK (2021–2027) heeft de Commissie onder meer voorgesteld om het budget voor het instrument...

2020D24242

Brieven regering

Stand van zaken mondiale COVID-19-crisis en kabinetsreactie op het briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV

Stand van zaken mondiale COVID-19-crisis en kabinetsreactie op het briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van de AIV. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen 25 295 Infectieziektenbestrijding...

2020D23711

Brieven regering

Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2019 -2020

Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2019 -2020. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 295 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede...

2020D17159

Brieven regering

Uitvoering amendementen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Uitvoering amendementen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020. 35 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 Nr. 56 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking...

2020D16275

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie scorekaarten multilaterale organisaties

Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie scorekaarten multilaterale organisaties. de volgende organisaties: – Afrikaanse Ontwikkelingsbankgroep (AfDB); – Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) kst-33625-294 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar...

2020D15744

Brieven regering

Spoedaanvraag Adviesraad Internationale Vraagstukken over de wijze waarop Nederland via internationale hulp kan bijdragen aan de mondiale coronabestrijding

Spoedaanvraag Adviesraad Internationale Vraagstukken over de wijze waarop Nederland via internationale hulp kan bijdragen aan de mondiale coronabestrijding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed...

2020D14916

Brieven regering

Nederlandse inzet bestrijden coronacrisis ontwikkelingslanden

Nederlandse inzet bestrijden coronacrisis ontwikkelingslanden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van...

2020D14220

Brieven regering

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Alkaya over sancties indien Vietnam bepaalde conventies niet ratificeert (Kamerstuk 21501-02-2130)

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Alkaya over sancties indien Vietnam bepaalde conventies niet ratificeert (Kamerstuk 21501-02-2130). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr...

2020D12963

Brieven regering

Wijziging van de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); New Delhi, 3 oktober 2018

Wijziging van de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); New Delhi, 3 oktober 2018. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2019–2020 35 432 (R2146) Wijziging van de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar...

2020D12345

Brieven regering

Toezegging om te rapporteren over gesignaleerde vermeende misstanden in de tomatensector in Zuid-Italië

Toezegging om te rapporteren over gesignaleerde vermeende misstanden in de tomatensector in Zuid-Italië. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 324 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

2020D08521

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken / Handel van 12 maart 2020

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken / Handel van 12 maart 2020. het instemmen met verlenging van de toetsingsperiode van een besluit aangaande het beheer van tariefcontingenten, genomen bij de 9e Ministeriële Conferentie van de WTO. Bij...

2020D08230

Brieven regering

Uitkomsten van de onderhandelingen over de 19e middelenaanvulling van de International Development Association (IDA19) voor de periode 2020-2023

Uitkomsten van de onderhandelingen over de 19e middelenaanvulling van de International Development Association (IDA19) voor de periode 2020-2023. een bijdrage ten behoeve van HIPC en arrears clearance operaties. Hiervoor zijn donoren, inclusief Nederland, onder IDA14 een...

2020D07740

Brieven regering

Voortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Voortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). een motie over toezicht op de IMVO-convenanten (Kamerstuk 26 485, nr. 224) en de IMVO-richtlijnen voor ambassades (Kamerstuk 35 000 XVII, nr. 34). Monitoring IMVO-convenanten De motie van het lid...

2020D07778

Brieven regering

Afwezigheid tijdens de plenaire vergadering van 20 februari 2020

Afwezigheid tijdens de plenaire vergadering van 20 februari 2020. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2020 Op 20 februari a.s. vinden het Verslag van een Schriftelijke Overleg Raad Buitenlandse...

2020D06679