Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om toelichting op agenda OECD Working Party on Responsible Business Conduct en op Nederlandse inzet t.a.v. mogelijke herziening van de OESO-richtlijnen

Reactie op verzoek commissie om toelichting op agenda OECD Working Party on Responsible Business Conduct en op Nederlandse inzet t.a.v. mogelijke herziening van de OESO-richtlijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 26 485 Maatschappelijk verantwoord...

2020D35569

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2020, over Oeigoerse dwangarbeid

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2020, over Oeigoerse dwangarbeid. de Nederlandse textielindustrie informeert het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel bedrijven aan...

2020D35096

Brieven regering

Voorgenomen benoemingen Invest International

Voorgenomen benoemingen Invest International. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 529 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN...

2020D34928

Brieven regering

Oordeel over de motie van het lid Klaver c.s. over in gesprek treden met Philips over beademingsapparaten (Kamerstuk 25295-529)

Oordeel over de motie van het lid Klaver c.s. over in gesprek treden met Philips over beademingsapparaten (Kamerstuk 25295-529). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 536 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR...

2020D33490

Brieven regering

Aanvullende documenten Machtigingswet oprichting Invest International (Kamerstuk 35529)

Aanvullende documenten Machtigingswet oprichting Invest International (Kamerstuk 35529). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 529 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) Nr. 5 BRIEF VAN...

2020D33341

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ploumen over de Kamer informeren over de inbreng op de TRIPS-vergadering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ploumen over de Kamer informeren over de inbreng op de TRIPS-vergadering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 493 Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Nr. 16...

2020D30489

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake uitkomst Global Vaccin Summit, 4 juni 2020

Reactie op verzoek commissie inzake uitkomst Global Vaccin Summit, 4 juni 2020. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland 32 793 Preventief gezondheidsbeleid...

2020D30135

Brieven regering

Toezegging notaoverleg Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Toezegging notaoverleg Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19. de uitvoering hiervan is als volgt: – EUR 10 miljoen aan humanitaire hulp wordt ingezet via de Dutch Relief Alliance (DRA) vanwege het sterke netwerk van deze...

2020D29376

Brieven regering

Kabinetsreactie op SER-advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen; Over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO’

Kabinetsreactie op SER-advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen; Over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 332 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE...

2020D29349

Brieven regering

Rapport evaluatie IMVO-convenanten

Rapport evaluatie IMVO-convenanten. een onderzoek dat in het kader van het project «IMVO-maatregelen in perspectief» is uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De resultaten uit...

2020D29354

Brieven regering

Kabinetsreactie op briefadvies nr. 34 “Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 van de AIV

Kabinetsreactie op briefadvies nr. 34 “Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 van de AIV. een analyse van de kosten voor het beschermen van de meest kwetsbare 10 procent mensen in 32 lage-inkomenslanden (740 miljoen mensen)...

2020D29356

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie (Kamerstuk 33625-309)

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie...

2020D28619

Brieven regering

Stand van zaken mondiale klimaatdiplomatie

Stand van zaken mondiale klimaatdiplomatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 194 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter...

2020D28608

Brieven regering

Recente ontwikkelingen in de Mozambikaanse Provincie Cabo Delgado

Recente ontwikkelingen in de Mozambikaanse Provincie Cabo Delgado. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 318 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

2020D28649

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over internationale sociale voorwaarden verplicht stellen voor meer productcategorieën met hoge mvo-risico's (Kamerstuk 35470-XVII-10)

Reactie op de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over internationale sociale voorwaarden verplicht stellen voor meer productcategorieën met hoge mvo-risico's (Kamerstuk 35470-XVII-10). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 26...

2020D27108