Brieven regering

Zoekresultaten (10.675)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’

IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 Nr. 134...

2017D06331

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2017, over de reconstructie m.b.t. het pgb-trekkingsrecht

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2017, over de reconstructie m.b.t. het pgb-trekkingsrecht. Bij de regeling van werkzaamheden van dinsdag 21 februari 2017 heeft u...

2017D06307

Brieven regering

Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen

Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 416 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2017D06159

Brieven regering

Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor problemen met vergoeding revalidatie

Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor problemen met vergoeding revalidatie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 februari 2017 Bij brief van 21 december 2016 heeft de vaste...

2017D06083

Brieven regering

Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin

Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 417 BRIEF VAN...

2017D06045