Brieven regering

Zoekresultaten (10.744)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Eindrapport medicatie-gebruik bij ouderen

Eindrapport medicatie-gebruik bij ouderen. deze interventies meer bekendheid bij patiënten zouden moeten krijgen, zodat patiënten met vragen over hun medicijnen weten welke zorgverleners ze daarvoor kunnen benaderen. Medicatie minderen en stoppen bij één op de drie...

2024D18944

Brieven regering

Beleidsreactie gezondheidsraadadvies mpox

Beleidsreactie gezondheidsraadadvies mpox. 25295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2183 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2024 Met deze brief informeer ik uw...

2024D18843

Brieven regering

PALLAS-project: stand van zaken medische isotopen en aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma

PALLAS-project: stand van zaken medische isotopen en aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma. het Spaanse bedrijf Fomento de Construcciones y Contratas (hierna: FCC). FCC zal toetreden tot het samenwerkingsverband van het PALLAS-reactor project, bestaande uit de PALLAS-organisatie en het...

2024D18732

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering (Kamerstuk 25295-2175)

Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering (Kamerstuk 25295-2175). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding...

2024D18746

Brieven regering

Stand van zaken bloedvoorziening

Stand van zaken bloedvoorziening. 29447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening Nr. 84 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2024 De afgelopen jaren heb...

2024D18770

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de prijsonderhandelingen over het medicijn Kaftrio

Reactie op verzoek commissie over de prijsonderhandelingen over het medicijn Kaftrio. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 887 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D18744

Brieven regering

Onderzoeksrapport Dialogic 'Kosteloos bellen naar het nummer 113: Verdieping implementatie'

Onderzoeksrapport Dialogic 'Kosteloos bellen naar het nummer 113: Verdieping implementatie'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 424 Geestelijke gezondheidszorg 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 689 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT...

2024D18465

Brieven regering

Analyse monitor stapeling eigen bijdragen

Analyse monitor stapeling eigen bijdragen. medefinanciering: een relatief beperkt gedeelte van de totale zorguitgaven wordt bij de zorggebruiker gelegd, wat bijdraagt aan het draagvlak voor de hoge mate van inkomens- en risicosolidariteit in ons stelsel. Een...

2024D18312

Brieven regering

Werkagenda en evaluatie RVS

Werkagenda en evaluatie RVS. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 Nr. 157 BRIEF VAN DE...

2024D18317

Brieven regering

Stand van zaken ggz in de Wet langdurige zorg

Stand van zaken ggz in de Wet langdurige zorg. individueel maatwerk. Een passende beschikkingsduur zorgt voor meer rust en zekerheid voor de betreffende mensen die langdurige ondersteuning behoeven. Ook leidt dit naar verwachting tot minder herindicaties...

2024D18231

Brieven regering

Update van de impact van de JOGG-aanpak op overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren

Update van de impact van de JOGG-aanpak op overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren. een vervolgstudie op een onderzoek dat zij in 2019/2020 al deden naar het effect van de JOGG-aanpak op overgewicht en beweeggedrag...

2024D18178

Brieven regering

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2181 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D17563

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Schaf het eigen risico af’

Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Schaf het eigen risico af’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1247 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van...

2024D17545

Brieven regering

Verkoop en overdracht aandelen Intravacc B.V. aan FDI Biosciences B.V.

Verkoop en overdracht aandelen Intravacc B.V. aan FDI Biosciences B.V.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 951 Oprichting Intravacc B.V. Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter...

2024D17605

Brieven regering

Richting toekomst Zuyderland ziekenhuis

Richting toekomst Zuyderland ziekenhuis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 849 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D17549