Brieven regering

Zoekresultaten (1.556)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024

Verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024. implementatie van het Windsor Raamwerk. De Commissie verwees ook naar de aanbeveling voor het openen van onderhandelingen over jeugdmobiliteit tussen de EU en het VK. Een paar lidstaten...

2024D22083

Brieven regering

Geannoteerde agenda Europese Politieke Gemeenschap van 18 juli 2024

Geannoteerde agenda Europese Politieke Gemeenschap van 18 juli 2024. Geannoteerde Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de geannoteerde agenda aan voor de Europese Politieke Gemeenschap (EPG). De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp

2024D29048

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024

Verslag van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024. Verslag Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, het verslag aan van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024. De minister van...

2024D28531

Brieven regering

Verslag Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024

Verslag Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024. 21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2916 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D27841

Brieven regering

Geannoteerde Agenda van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024

Geannoteerde Agenda van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024. cruciaal dat er zo snel mogelijk een akkoord wordt bereikt op de verschillende Raadsbesluiten over de implementatie van de directe militaire steun aan Oekraïne...

2024D26517

Brieven regering

Verslag van de informele Europese Raad van 17 juni 2024

Verslag van de informele Europese Raad van 17 juni 2024. de benoemingen van de kandidaten voor de topposities heeft de ER zich uitgesproken voor het vasthouden aan de procedures zoals vastgelegd in de EU-Verdragen. De ER...

2024D26186

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 25 juni 2024

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 25 juni 2024. Geannoteerde Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 25 juni 2024. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins...

2024D25200

Brieven regering

Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024

Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024. een dinerbespreking waar gereflecteerd wordt op de voorlopige uitkomst van de verkiezingen (6-9 juni) van het Europees Parlement (EP). Daarnaast zal worden gesproken over het...

2024D24004

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid

Geannoteerde Agenda Formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid. Geannoteerde Op 18 juni 2024 vindt de formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid (RAZ-Cohesie) plaats in Luxemburg. Tijdens deze Raad zal het Belgische voorzitterschap een beleidsdebat organiseren over de rol...

2024D22673

Brieven regering

Ontwikkelingen rondom de toegang van de Eerste en Tweede Kamer tot het EU Delegates Portal

Ontwikkelingen rondom de toegang van de Eerste en Tweede Kamer tot het EU Delegates Portal. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie JK/ Nr. 3944 BRIEF...

2024D19434

Brieven regering

Actualisatie Staat van de Unie

Actualisatie Staat van de Unie. 35 982 Staat van de Europese Unie 2022 Nr. 7 HERDRUK Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september...

2022D36642

Brieven regering

Staat van de Unie 2023

Staat van de Unie 2023. 36 259 Staat van de Europese Unie 2023 Nr. 1 HERDRUK Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari...

2023D05711

Brieven regering

Jaarbericht 2023. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

Jaarbericht 2023. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 Nr. 83...

2024D19894

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2895 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de...

2024D18569

Brieven regering

Verslag informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024

Verslag informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2894 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2024D18579