Brieven regering

Zoekresultaten (1.555)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Geannoteerde Agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 22 en 23 juli 2008

Geannoteerde Agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 22 en 23 juli 2008. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 838 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN...

2008D00632

Brieven regering

Informatievoorziening over twee nieuwe fiches Commissievoorstellen

Informatievoorziening over twee nieuwe fiches Commissievoorstellen. een exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap, het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. De proportionaliteit van het voorstel is positief. 3. Samenvatting voorstel: a. Inhoud voorstel: Het doel van het...

2008D00785

Brieven regering

Ontwikkeling met betrekking tot kindertehuizen in Bulgarije

Ontwikkeling met betrekking tot kindertehuizen in Bulgarije. : een team van professionals bezoekt vanuit de meest nabijgelegen grote stad, Ruse, regelmatig het tehuis en ziet toe op betere verzorging, dieet en behandeling. Er is geprobeerd contact...

2008D01043

Brieven regering

Vijf fiches die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)

Vijf fiches die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). de passages over vereenvoudiging, regionalisatie, cross compliance, en de beëindiging van de energiepremieregeling. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 22 112, nr. 662 2 De Europese...

2007D00028

Brieven regering

Europese Verkenning 6 'Europa's Buren'

Europese Verkenning 6 'Europa's Buren'. 31 202 Staat van de Europese Unie 2007–2008 Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2008...

2008D01074

Brieven regering

Notitie inzake de bevordering van inburgeringscursussen op Europees niveau

Notitie inzake de bevordering van inburgeringscursussen op Europees niveau. 31 202 Staat van de Europese Unie 2007–2008 Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2008D01147

Brieven regering

Kabinetsreactie m.b.t. de EU-begrotingsevaluatie

Kabinetsreactie m.b.t. de EU-begrotingsevaluatie. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 634 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2009D39561

Brieven regering

Vier fiches die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)

Vier fiches die zijn opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). de instrumenten die dit belang kunnen dienen: de toepassing van nieuwe technologieën, een in- en uitreissysteem en geautomatiseerde grenscontrolesystemen. Nederland meent dat in deze...

2008D02518

Brieven regering

Aanpassing sjabloon BNC-fiches

Aanpassing sjabloon BNC-fiches. in feite een eerste politieke signalering; er wordt ingegaan op de essentie van het Commissievoorstel, het Nederlandse belang wordt geschetst en er wordt een voorlopig oordeel m.b.t. subsidiariteits- en proportionaliteitsaspecten gegeven. Dit fiche...

2008D16554

Brieven regering

Beoordeling van subsidiariteit en proportionaliteit van voorstellen voor EU-regelgeving en -beleid

Beoordeling van subsidiariteit en proportionaliteit van voorstellen voor EU-regelgeving en -beleid. de politieke beoordeling van een ontwerp-besluit als de ambtelijke voorbereiding daarvan. De toets moet interdepartementaal en ook i.s.m. de decentrale overheden alert en nauwkeurig worden...

2008D16558