Brieven regering

Zoekresultaten (24)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Europese Zaken

Brieven regering

Vertrouwelijke terinzagelegging van een non-paper over de voorbereiding van de Europese Top van 27 regeringsleiders in Malta op 3 februari 2017

Vertrouwelijke terinzagelegging van een non-paper over de voorbereiding van de Europese Top van 27 regeringsleiders in Malta op 3 februari 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 21 501-20 Europese Raad Nr. 1181 BRIEF VAN...

2017D02846

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 april 2016

Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 april 2016. het daadwerkelijk ter hand nemen van de afspraken in het IIA BW. Verder deden verschillende lidstaten voorstellen voor de versterking van de rol...

2016D16938

Brieven regering

Geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 maart 2016

Geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 maart 2016. de versnelling van de implementatie van de visumliberalisatie roadmap is van belang te vermelden dat de voorstellen die door Turkije zijn gedaan niets afdoen aan de...

2016D10701

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 19 november 2014 – deel cohesiebeleid

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 19 november 2014 – deel cohesiebeleid. een uitwisseling van gedachten en er zullen geen besluiten genomen worden. Het voorzitterschap heeft vragen voorgelegd die de lidstaten vragen in te gaan op het...

2014D40606

Brieven regering

Reactie van het kabinet op het verzoek om een tweede aanvullende brief naar aanleiding van het verslag over het MFK-akkoord dat tijdens de Europese Raad (ER) van 8 februari jl. is bereikt

Reactie van het kabinet op het verzoek om een tweede aanvullende brief naar aanleiding van het verslag over het MFK-akkoord dat tijdens de Europese Raad (ER) van 8 februari jl. is bereikt. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2013D07304

Brieven regering

Toestemming voor het verzorgen van een besloten technische briefing over het Europees Semester, de Annual Growth Survey en het Alert Mechanism Report

Toestemming voor het verzorgen van een besloten technische briefing over het Europees Semester, de Annual Growth Survey en het Alert Mechanism Report. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2013...

2013D02032

Brieven regering

Toegang van de Eerste en Tweede Kamer tot interne EU-Raadsdocumenten

Toegang van de Eerste en Tweede Kamer tot interne EU-Raadsdocumenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1548 BRIEF VAN DE MINISTER...

2013D01789

Brieven regering

Verdrag tot wijziging van het aantal zetels in het Europees Parlement (Trb. 2010, 245)

Verdrag tot wijziging van het aantal zetels in het Europees Parlement (Trb. 2010, 245). kst-32649-1 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2010–2011 32 649 (R1931) Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag...

2011D06692

Brieven regering

Verslag van de Europese Raad op 16-17 december 2010 te Brussel

Verslag van de Europese Raad op 16-17 december 2010 te Brussel. kst-21501-20-496 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 21 501-20 Europese Raad Nr. 496 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2010D53233