Besluitenlijsten

Zoekresultaten (453)

U zoekt in Kamerstukken, Besluitenlijsten, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek aan de minister Veiligheid en Justitie om de Kamer te informeren inzake resultaten second opinions inzake (financiële) conclusies uit het Meerjarenplan van de Rechtspraak, herijking van het Galan Rapport (Openbaar Ministerie) en de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra op 12 november 2015 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek aan de minister Veiligheid en Justitie om de Kamer te informeren inzake resultaten second opinions inzake (financiële) conclusies uit het Meerjarenplan van de Rechtspraak, herijking van het Galan Rapport (Openbaar Ministerie) en de...

2015D43582

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek feitelijke vragenronde over brief Europese migratieproblematiek op 14 september 2015 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek feitelijke vragenronde over brief Europese migratieproblematiek op 14 september 2015. Den Haag, 14 september 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 8 september 2015 Agendapunt...

2015D32853

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Uitnodiging Franse Ambassade voor diner op 19 april op de Franse Ambassade op 8 april 2016 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Uitnodiging Franse Ambassade voor diner op 19 april op de Franse Ambassade op 8 april 2016. Den Haag, 8 april 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van...

2016D14803

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om een algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 11 januari 2016 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om een algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 11 januari 2016. Den Haag, 11 januari 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 11...

2016D00600

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel reactie minister op bericht dat 20 topfunctionarissen bij de politie meer verdienen dan een minister en voorstel verlenging duur AO politie op 27 februari 2016 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel reactie minister op bericht dat 20 topfunctionarissen bij de politie meer verdienen dan een minister en voorstel verlenging duur AO politie op 27 februari 2016. Den Haag, 27 januari 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie...

2016D03434

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 1 april 2015 (PDF)

Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 1 april 2015. Den Haag, 2 april 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 1 EU i.v.m. agendapunt 15 SZW i.v.m. agendapunt 10, 11 Document...

2015D12073

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitieop 6 november 2013 (PDF)

Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitieop 6 november 2013. Den Haag, 7 november 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 26 BuZa i.v.m. agendapunt 26, 27, 41 DEF i.v.m. agendapunt 21 EU...

2013D44283

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Werkbezoek douane Rotterdam voorafgaand aan algemeen overleg drugssmokkel 22 december a.s. op 5 december 2016 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Werkbezoek douane Rotterdam voorafgaand aan algemeen overleg drugssmokkel 22 december a.s. op 5 december 2016. Den Haag, 6 december 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): FIN i.v.m. agendapunt 1 Document: Besluitenlijst...

2016D47550

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek reactie op ongevraagd advies Raad van State op 17 september 2015 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek reactie op ongevraagd advies Raad van State op 17 september 2015. Den Haag, 17 september 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 17 september 2015...

2015D34109

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie van 20 juni 2012 (PDF)

Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie van 20 juni 2012. Den Haag, 15 juni 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 21 BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 20, 21...

2012D25767

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie VJ van 20 juni 2012 (PDF)

Besluitenlijst commissie VJ van 20 juni 2012. Den Haag, 21 juni 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 21 BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 20, 21, 22, 27 I&A...

2012D26721

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 2 oktober 2013 (PDF)

Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 2 oktober 2013. Den Haag, 3 oktober 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 15, 17, 35 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 26 BuZa i.v.m. agendapunt 13...

2013D39062

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 22 mei 2013 (PDF)

Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 22 mei 2013. Den Haag, 16 mei 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3, 7, 26, 48, 53, 54 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 53...

2013D19894

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie van 6 februari 2013 (PDF)

Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie van 6 februari 2013. Den Haag, 31 januari 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 30, 31, 32, 33, 39...

2013D03932

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 23 maart 2016 (PDF)

Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 23 maart 2016. Den Haag, 17 maart 2016 Voortouwcommissi e: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 18, 20, 21, 22, 23 I&M i.v.m. agendapunt 9...

2016D11516