Besluitenlijsten

Zoekresultaten (370)

U zoekt in Kamerstukken, Besluitenlijsten, Vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Besluitenlijsten

2017D22319

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 8 september 2017 Verzoek van het lid Dik-Faber het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 14 september 2017 uit te stellen en aanvullend het verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de Kringloopwijzer (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 8 september 2017 Verzoek van het lid Dik-Faber het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 14 september 2017 uit te stellen en aanvullend het verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de Kringloopwijzer...

2017D24655

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 18 november 2015: Verzoek om toezending BNC-fiche over het EU-voorstel Opwaardering van de interne markt: meer kansen voor burgers en bedrijfsleven (COM (2015), nr. 550) uiterlijk 20 november 2015 zodat deze kan worden geagendeerd voor SO Raad voor Concurrentievermogen op 23 november 2015 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 18 november 2015: Verzoek om toezending BNC-fiche over het EU-voorstel Opwaardering van de interne markt: meer kansen voor burgers en bedrijfsleven (COM (2015), nr. 550) uiterlijk 20 november 2015 zodat deze kan worden geagendeerd...

2015D44508

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure cie EZ n.a.v. Voorstel van het lid Thieme, mede namens de leden Smaling en Grasshoff een rondetafelgesprek te houden voorafgaand aan de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming over de consequenties van het amendement van Heerema en Leenders over de jacht - 17 juni 2015 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure cie EZ n.a.v. Voorstel van het lid Thieme, mede namens de leden Smaling en Grasshoff een rondetafelgesprek te houden voorafgaand aan de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming over de consequenties van het amendement...

2015D23395

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 10 november 2017 - Minister verzoeken om een reactie op berichten dat er opnieuw geen besluit is genomen over de verlenging van de toelating van Glyfosaat, daarbij een overzicht te geven van de positie van lidstaten en de vervolgprocedure en positie van Nederland. (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 10 november 2017 - Minister verzoeken om een reactie op berichten dat er opnieuw geen besluit is genomen over de verlenging van de toelating van Glyfosaat, daarbij een overzicht te geven van de positie...

2017D31842

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure op 27 maart 2017 n.a.v. verzoek van het lid Dik-Faber om voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 29 maart 2017 een reactie van de staatssecretaris te ontvangen op het bericht ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’ (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure op 27 maart 2017 n.a.v. verzoek van het lid Dik-Faber om voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 29 maart 2017 een reactie van de staatssecretaris te ontvangen op het bericht...

2017D08438

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure commissie EZ op 15 februari 2016 inzake het voorstel het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29 februari 2016) op woensdag 17 februari 2016 van 14.00 tot 15.30 uur om te zetten naar een schriftelijk overleg op dinsdag 16 februari 2016 om 14.00 uur. (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure commissie EZ op 15 februari 2016 inzake het voorstel het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29 februari 2016) op woensdag 17 februari 2016 van 14.00 tot 15.30 uur om te zetten naar...

2016D06576

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure inzake Verzoek van het lid Geurts om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de staatssecretaris van EZ over het overleg met Europese Commissie over het fosfaatrechtenstelsel, met als inbrengdatum woensdag 7 december om 16.00 uur. (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure inzake Verzoek van het lid Geurts om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de staatssecretaris van EZ over het overleg met Europese Commissie over het fosfaatrechtenstelsel, met als inbrengdatum woensdag 7...

2016D47606

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure d.d. 21 september 2016: Verzoek van het lid De Vries, mede namens de leden Vos en Vermue om voor het algemeen overleg economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland, gepland op 12 oktober van 17.00 tot 18.00 uur ook de minister van Financiën uit te nodigen (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure d.d. 21 september 2016: Verzoek van het lid De Vries, mede namens de leden Vos en Vermue om voor het algemeen overleg economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland, gepland op 12 oktober van 17.00 tot...

2016D35206

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 22 november 2016 - Annuleren AO Post d.d. 23 november 2016 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 22 november 2016 - Annuleren AO Post d.d. 23 november 2016. Den Haag, 22 november 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 22 november 2016 Agendapunt: Verzoek...

2016D45012

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken d.d. 11 april 2017 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken d.d. 11 april 2017. Den Haag, 12 april 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 49, 50 BuZa i.v.m. agendapunt 30 EU i.v.m. agendapunt 3, 5, 11...

2017D10234

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 28 november 2016: Verzoek minister EZ om het AO Delta van woensdag a.s. te verzetten naar 22 december 2016 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 28 november 2016: Verzoek minister EZ om het AO Delta van woensdag a.s. te verzetten naar 22 december 2016. Den Haag, 29 november 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Document: Besluitenlijst van de...

2016D46044