Besluitenlijsten

Zoekresultaten (370)

U zoekt in Kamerstukken, Besluitenlijsten, Vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017. Den Haag, 6 april 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 2, 9, 145 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 21...

2017D09483

Besluitenlijsten

Downloaden: Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 11 april 2017 (PDF)

Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 11 april 2017. Den Haag, 6 april 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 43, 44 BuZa i.v.m. agendapunt 30 EU i.v.m. agendapunt 3...

2017D09530

Besluitenlijsten

Downloaden: Herziene agenda procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017; Aanvangstijdstip gewijzigd naar 16.00 uur (PDF)

Herziene agenda procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017; Aanvangstijdstip gewijzigd naar 16.00 uur. Den Haag, 31 maart 2017 Herziene agenda – Aanvangstijdstip gewijzigd naar 16.00 uur (was: 13.30-15.00 uur)...

2017D08841

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure van 30 maart 2017 inzake inventariseren vragen in aanvulling op de bij de RvW van 28 maart 2017 verzochte brief over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis, waarvan het vlees ook in Nederland in de schappen ligt. (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure van 30 maart 2017 inzake inventariseren vragen in aanvulling op de bij de RvW van 28 maart 2017 verzochte brief over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis, waarvan het vlees ook in Nederland in de...

2017D08718

Besluitenlijsten

Downloaden: Agenda Procedures (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017 (PDF)

Agenda Procedures (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017. Den Haag, 30 maart 2017 • Hierbij treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven...

2017D08446

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 28 maart 2017: Voorstel lid Van Tongeren inzake gesprek met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 28 maart 2017: Voorstel lid Van Tongeren inzake gesprek met de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Den Haag, 28 maart 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 28 maart...

2017D08523

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure op 27 maart 2017 n.a.v. verzoek van het lid Dik-Faber om voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 29 maart 2017 een reactie van de staatssecretaris te ontvangen op het bericht ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’ (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure op 27 maart 2017 n.a.v. verzoek van het lid Dik-Faber om voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 29 maart 2017 een reactie van de staatssecretaris te ontvangen op het bericht...

2017D08438

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 21 februari 2017 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 21 februari 2017. Den Haag, 22 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 25 EU i.v.m. agendapunt 3, 12, 29, 30 FIN i.v.m...

2017D06324

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure van 22 februari 2017 inzake verzoek van het lid Geurts het algemeen overleg NVWA op 23 februari 2017 uit te stellen tot na het verkiezingsreces. (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure van 22 februari 2017 inzake verzoek van het lid Geurts het algemeen overleg NVWA op 23 februari 2017 uit te stellen tot na het verkiezingsreces.. Den Haag, 22 februari 2017 Voortouwcommissie: Volgcommissie vaste commissie...

2017D06300

Besluitenlijsten

Downloaden: Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 21 februari 2017, LET OP: 16.45-17.45 uur (PDF)

Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 21 februari 2017, LET OP: 16.45-17.45 uur. Den Haag, 16 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 23 EU i.v.m. agendapunt 3, 12...

2017D04924

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken d.d. 8 februari 2017 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken d.d. 8 februari 2017. Den Haag, 9 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 35 EU i.v.m. agendapunt 6, 8, 9, 35, 36, 43, 44, 45...

2017D04489

Besluitenlijsten

Downloaden: Procedurevergadering (PDF)

Procedurevergadering. Den Haag, 3 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 31 EU i.v.m. agendapunt 6, 8, 9, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49...

2017D03747

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 1 februari 2017: Verzoek van het lid Verhoeven om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 1 februari 2017: Verzoek van het lid Verhoeven om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011. Den Haag, 1 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor...

2017D03111

Besluitenlijsten

Downloaden: Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 7 februari 2017 (PDF)

Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 7 februari 2017. Den Haag, 2 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 31 EU i.v.m. agendapunt 6, 8, 9, 31, 32, 39...

2017D02824

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst e-mailprocedure 30 januari 2016 inzake het verzoek van het lid Rudmer Heerema (VVD), mede namens het lid Geurts (CDA), om het algemeen overleg Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 om te zetten in een schriftelijk overleg. (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure 30 januari 2016 inzake het verzoek van het lid Rudmer Heerema (VVD), mede namens het lid Geurts (CDA), om het algemeen overleg Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 om te zetten in een schriftelijk overleg...

2017D02733